Informujemy, że na Wydziale Inżynierii Lądowej PK obowiązują wypracowane i uzgodnione na poszerzonym Kolegium Dziekańskim w dniu 10 stycznia 2024 r. zasady organizacji i finansowania pobytu profesorów wizytujących.

Publikacja: 31.01.2024

Zasady

Załącznik 1