Życzenia Świąteczne Dziekana WIL

więcej
 

Zarządzenie Rektora - dalsze zawieszenie zajęć

więcej
 

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w

więcej
 

Zapomogi dla studentów i doktorantów w przejściowo

więcej
 

Społeczność Politechniki Krakowskiej czynnie wspiera

więcej
 

Stypendium rektora - ranking ostateczny

więcej
 

Zasady obniżenia opłat czynszowych w Domach Studenckich PK

więcej
 

Student Lider pierwszego roku - zmiana terminów

więcej
 

Przedłużenie terminu wnoszenia opłat

więcej
 

Safety rules

więcej
 

Wypłata stypendiów

więcej
 

Mostowe Objazdowe Seminarium Praktyczno-Techniczne

więcej