W dniu 10 kwietnia 2024 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podpisał ramowe porozumienie o współpracy z ICE Poland będącym podmiotem zależnym od Institution of Civil Engineers z siedzibą w Londynie.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony ICE Adrian Biesaga IEng FICE MRICS, Filip Trzeciak CEng MICE oraz Mateusz Kotlarski CEng MICE - reprezentanci ICE w Polsce, z ramienia WIL dziekan wydziału dr hab. Lucyna Domagała, prof. PK oraz Prodziekan dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK.

Institution of Civil Engineers jest jedną z najstarszych organizacji stowarzyszających inżynierów budownictwa z całego świata, która ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie inżynierii cywilnej poprzez organizowanie szkoleń, wydarzeń, publikacji oraz wdrażanie standardów i najlepszych praktyk w branży. ICE ma moc nadawania odpowiednika naszych polskich uprawnień, które są honorowane na całym świecie (na mocy porozumienia między ICE, a PIIB oraz również w Polsce).

Początkowa faza współpracy obejmuje ofertę członkostwa w Instytucie studentom Politechniki, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści w ich rozwoju i przyszłej karierze zawodowej. Powstanie komitet "Student Chapter" działającego przy Politechnice Krakowskiej. Celem działania "Student Chapter" ICE jest poszerzanie wiedzy oraz perspektyw studentów poprzez umożliwienie im międzynarodowej wymiany wiedzy na temat inżynierii i budownictwa na całym świecie. Uczestnictwo w komitecie pozwala na skorzystanie z wielu zalet, m.in.:

 • Wymianę informacji z inżynierami z całego świata oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach i prezentacjach na całym świecie
 • Możliwość organizacji eventów wewnętrznych i zewnętrznych, a także wsparcie ze strony ICE w ich organizacji
 • Bezpłatną możliwość korzystania z zasobów ICE (bibliotek, szkoleń online, prasy)
 • Uczestnictwo w wykładach, konferencjach i innego rodzaju wartościowych spotkaniach
 • Możliwość zdobycia finansowania do projektów naukowych oraz możliwość prezentowania projektów na forum międzynarodowym
 • Organizację wykładów i zapraszanie osobistości z branży na swoją uczelnię
 • Kolaborację z innymi komitetami "Student Chapters" na poziomie globalnym
 • Wsparcie ze strony starszych członków ICE w dalszej karierze zawodowej

Pozostałe punkty porozumienia obejmują:

 • umożliwianie praktyk i wizyt zawodowych studentów Uczelni w podmiotach współpracujących z Organizacją;
 • przygotowanie i prowadzenie przez członków Organizacji wybranych wykładów monograficznych dla studentów Uczelni;
 • wspólne formułowania tematów prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów Uczelni;
 • współpraca w zakresie zatrudnienia absolwentów Uczelni w jednostkach współpracujących z Organizacją;
 • organizowania i udziału w seminariach, webinarach, konferencjach naukowo-technicznych;
 • współpracy w zakresie aplikowania o projekty badawcze z podmiotami współpracującymi z Organizacją;
 • wsparciu studentów i absolwentów Uczelni w kwestiach członkowskich wewnątrz Organizacji

Partnerstwo między ICE oraz Politechniką, Wydziałem przyniesie wymierne korzyści studentom, szczególnie tym, którzy realizują studia w języku angielskim, ale też pozostałym członkom akademickiej społeczności na innych płaszczyznach współpracy.

 

fot. Jan Zych

 

 Informujemy, że w dniach 16 i 23 kwietnia 2024 r. (wtorki) Dziekanat studiów niestacjonarnych oraz Dziekana ds. pomocy materialnej będą NIECZYNNE z powodu szkolenia pracowników.

Pierwsze seminarium dotyczące sztucznej inteligencji: „Technologie AI na rynku transportowym” będzie organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Małopolską Okręgową Izbę Budownictwa w Krakowie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Politechnikę Krakowską w dniu 21 maja 2024 r.

Jeśli chcecie posłuchać, a także podyskutować o problemach i wyzwaniach związanych z AI zapraszamy! Podczas wydarzenia dowiecie się o stanie wiedzy, doświadczeniach, zastosowaniu oraz uwarunkowaniach etycznych i prawnych związanych ze sztuczną inteligencją.

Ramowy program seminarium:
09.00 - 10.00 - rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 - Uroczyste otwarcie Seminarium
10.15 - 11.25 - Sesja I
11.25 - 12.15 - Dyskusja
12.15 - 12.45 - przerwa kawowa
12.45 - 14.45 - Sesja II, Dyskusja i Podsumowanie
14.45 - 16.00 - obiad

Warunki uczestnictwa w Seminarium na stronie wydarzenia i www.sitk.org.pl oraz w pliku.

Konieczna jest rejestracja w terminie do 14 maja 2024 roku.

 

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej PK  chce ułatwić uczniom szkół zbliżonych profilem nauczania do rozpoczęcia budowania swojej kariery zawodowej właśnie na WIL. studenckiej. W ostatnich latach Wydział intensyfikuje działania w celu podpisania porozumień i objęcie patronatem klas zwłaszcza o profilu matematyczno-fizycznym czy informatycznym.

W dniu 10 kwietnia 2024 r do grupy objętych patronatem szkół dołączył Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. Porozumienie podpisały Dyrektor Szkoły p. mgr inż. Dorota Matlęga oraz Dziekan WIL PK dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. W spotkaniu brał udział również Wicedyrektor mgr inż. Sławomir Zbylut. Liczymy na owocną współpracę. Mamy nadzieję, że poprzez umożliwienie uczniom  udziału w otwartych wykładach, spotkań informacyjno-edukacyjnych i zajęć o uzgodnionej tematyce zachęcimy ich do wstąpienia w szeregi studenckie WIL.   

Aktualną listę szkół współpracujących z Wydziałem można sprawdzić tutaj.

Przypominamy również, że Wydział akceptuje coraz większa liczbę Konkursów i Olimpiad, które powodują dodanie ich laureatom ekstra punktów w procesie rejestracji na studia, a dla absolwentów techników przewidziane są dodatkowe punkty, uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

 fot. Jan Zych

9 kwietnia 2024 r. w gabinecie Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK, miało miejsce spotkanie z prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego Łęgprzem Sp. z o.o., Michałem Zagórskim. Podpisanie umowy, zdalnie odbyło się 18 marca 2024 r.

Dla Wydziału to wielka radość i duma, że absolwenci odnoszą sukcesy w pracy zawodowej, a w swojej drodze zawodowej nie zapominają o macierzystej uczelni i wracają przyczyniając się do jej rozwoju.

Przedsiębiorstwo Łęgprzem wspomoże bowiem organizację praktyk, umożliwi wizyty zawodowe oraz przeprowadzi wykłady dla studentów wydziału i będzie uczestniczyć w formułowaniu tematów prac dyplomowych. Nasi naukowcy będą prowadzić szkolenia, kursy, studia podyplomowe i doktoraty wdrożeniowe dla pracowników firmy; opracowywać ekspertyzy na potrzeby firmy i wspierać pracowników przedsiębiorstwa w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych. Strony wspólnie planują organizować seminaria i konferencje.

 

fot. Jan Zych

W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podczas warsztatów: „Zrównoważone budownictwo w programie Horyzont Europa” dr inż. Aneta Nowak-Michta (L-11) zaprezentowała historię sukcesu projektu MEZeroE. Spotkanie zostało zorganizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia z Łukasiewicz-WIT, Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Cyfrowe Łukasiewicz-PIT oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek badawczych oraz organizacji pozarządowych zainteresowani przystąpieniem do konkursów Horyzont Europa z zakresu zrównoważonego budownictwa. W pierwszej części spotkania przedstawiono możliwości, jakie daje Partnerstwo Built4People dla podmiotów tworzących innowacje w tym obszarze, przykłady realizowanych projektów oraz zasady najbliższego naboru wniosków w projektach z programu HoryzontEuropa. W drugiej części, podczas sesji pitchingowej, uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu architektury i budownictwa.

MEZeroE Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings, Horizon 2020 No. 953157 realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej PK pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Arkadiusza Kwietnia (L-08) od stycznia 2021 roku.