• STUDIA STACJONARNE


1.    Podział godzin będzie zamieszczony w najbliższym czasie na stronie WIL w zakładce DLA STUDENTA – w podziale godzin podane zostaną podziały na grupy/podgrupy dla każdego rodzaju zajęć. Numery grup/podgrup można będzie sprawdzić na karcie studenta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE w menu „grupy”.

2.    Przypisanie studentów do grup studenckich nastąpi w ostatnim tygodniu września br. i będzie zamieszczone w WIRTUALNYM DZIEKANACIE
Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:
GW – ( 01, 02, 03, 04) - grupa wykładowa
GĆ (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) – grupa ćwiczeniowa
(P01) - pierwsza grupa proj.
(P02) - druga grupa proj.
(K01) - pierwsza grupa lab. komp.
(K02) - druga grupa lab. komp.
(K03) - trzecia grupa lab. komp.
(L01) - pierwsza grupa lab.
(L02) - druga grupa lab.
(L03) - trzecia grupa lab.

3.    Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujący sposób:
Zdalnie – wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektora ty językowe
Stacjonarne – ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia z Wychowania Fizycznego

4.    Odbiór legitymacji studenckich i podpisywanie Ślubowań odbędzie się 1 października br. od godz. 10:00 zgodnie z literą początkową nazwiska studentki/studenta:

5.    Obowiązkowe szkolenie biblioteczne będzie przeprowadzone na platformie MS TEAMS w dniu 1 października br. o godz. 16:00 (szczegóły będą przesłane przez WIRTUALNY DZIEKANAT)

6.    Informacje o wyborze języka obcego, dla studentów zaczynających lektorat, zostaną podane w najbliższym czasie

7.    Na stronie wydziałowej w zakładce „DLA STUDENTA” zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dla.:
osób z niepełnosprawnościami
osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Akademicki Punkt Konsultacji)

8.    Zachęcamy również do zapoznania się ze Studenckim Savoir-Vivre w pigułce, który ułatwi Wam kontakty z wykładowcami i pracownikami.

9.    Podczas przebywania w budynkach PK i WIL, w tym w czasie zajęć dydaktycznych jest obowiązek noszenia maseczek.

W tym miejscu niebawem podepniemy wszystkie niezbędne linki (np. podział godzin czy szczegóły dot. szkoleń). Sprawdzajcie ten odnośnik regularnie!

 

  •   STUDIA NIESTACJONARNE

 

1.    Podział godzin będzie zamieszczony w najbliższym czasie na stronie WIL w zakładce DLA STUDENTA – w podziale godzin podane zostaną podziały na grupy/podgrupy dla każdego rodzaju zajęć. Numery grup/podgrup można będzie sprawdzić na karcie studenta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE w menu „grupy”.

2.    Przypisanie studentów do grup studenckich nastąpi w ostatnim tygodniu września br. i będzie zamieszczone w WIRTUALNYM DZIEKANACIE
Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:
GW – ( 01, 02, 03, 04) - grupa wykładowa
GĆ (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12) – grupa ćwiczeniowa

3.    Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujący sposób:
Zdalnie – wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektoraty językowe
Stacjonarnie – ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria komputerowe, seminaria

4.    Odbiór legitymacji studenckich i podpisywanie Ślubowań odbędzie się 1 i 2 października 2021 r. od godz. 10:00 w DZIEKANACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH, w pok. nr 224 (budynek    główny, II piętro).

5.    Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za 1-szy semestr studiów najpóźniej do 14 października 2021 r. Opłaty nie można rozłożyć na raty.

6.    Obowiązkowe szkolenie biblioteczne będzie przeprowadzone na platformie MS TEAMS w dniu 1 października br. o godz. 16:00 (szczegóły będą przesłane przez WIRTUALNY DZIEKANAT)

7.    Informacje o wyborze języka obcego, dla studentów zaczynających lektorat, zostaną podane w najbliższym czasie

8.    Na stronie wydziałowej w zakładce „DLA STUDENTA” zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dla.:
osób z niepełnosprawnościami
osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Akademicki Punkt Konsultacji)

9.    Zachęcamy również do zapoznania się ze Studenckim Savoir-Vivre w pigułce, który ułatwi Wam kontakty z wykładowcami i pracownikami.

10.  Podczas przebywania w budynkach PK i WIL, w tym w czasie zajęć dydaktycznych jest obowiązek noszenia maseczek.

W tym miejscu niebawem podepniemy wszystkie niezbędne linki (np. podział godzin czy szczegóły dot. szkoleń). Sprawdzajcie ten odnośnik regularnie!

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w następujący sposób:

zdalnie - wykłady, ćwiczenia (jeżeli przedmiot ma także inne formy zajęć np. projekty, laboratoria), lektoraty językowe;

stacjonarnie - ćwiczenia (jeżeli przedmiot składa się tylko z wykładów i ćwiczeń), projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF.

 

We inform you that classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the winter semester of the academic year 2021/2022 as follows:

on-line - lectures, exercises (if the subject also has other forms of classes, e.g. projects, laboratories), language courses;

stationary - classes (if the subject consists only of lectures and exercises), projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes.

Decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr. hab. inż. A. Szaraty,w związku z wydziałową inauguracją roku akademickiego 2021/2022, w dniu 1 października 2021 r., zostają odwołane zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych.

We inform you, that October 1st, 2021 for daytime studensts, lectures are cancelled because of Inauguration of the academic year 2021/2022.

 

Już za kilka dni rusza EUROPEAN MOBILITY WEEK, kampania Komisji Europejskiej podnosząca świadomość na temat zrównoważonej mobilności miejskiej, która co roku odbywa się między 16 a 22 września.

Głównym i pewnie najbardziej znanym wydarzeniem tej kampanii jest popularny Dzień bez Samochodu.

Miasto Kraków, jak również społeczność Politechniki Krakowskiej wielokrotnie uczestniczyła w tym projekcie, a swoje doświadczenia przekształcała w dobre nawyki dotyczące podróżowania.

Zobacz więcej na: https://mobilityweek.eu/the-campaign/ i https://u-mob.eu/pl/