Informujemy, że dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK w dniach 30.05.-7.06.2023 r. jest nieobecna. Dyżury Prodziekana oraz jako p.o. Dziekana zostają odwołane.

Vice-Dean Professor Lucyna Domagala is absent from 30 of May till 7 of June, 2023. The duty hours are cancelled in that time.

9 czerwca 2023 r. Dziekanat WIL ds. studiów stacjonarnych, pomocy materialnej i absolwentów będzie nieczynny. Pracownicy administracji w tym dniu również będą przebywać na urlopach.

Dziekanat WIL ds. studiów niestacjonarnych będzie 9 i 10 czerwca br. czynny w stałych godzinach przyjęć.

 

On June 9, 2023, the Dean's Office for full-time studies, financial support and graduates will be closed. Administrative staff will also be absent that day.

The Dean's Office for part-time studies will be open on June 9 and 10, 2023 (regular hours).

09.06.2023 деканат WIL для денної форми навчання, з питань фінансового забезпечення, а також для випускників не працює. Адміністративний персонал цього дня також буде у відпустці.

Konkurs Pekabex na najlepsza pracę inżynierską i magisterską ma na celu aktywną współpracę ze środowiskiem polskich uczelni technicznych oraz zachęcenie studentów i pracowników naukowych do poznawania oraz promowania tematyki związanej z prefabrykacją betonową i generalnym wykonawstwem w formie prac inżynierskich/magisterskich.

Dodatkowym celem jest wsparcie oraz chęć nawiązania współpracy z najbardziej obiecującymi studentami.

Regulamin