Organizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa za rok 2020 został rozstrzygnięty.

Kapituła Konkursu dokonała oceny zgłoszonych przez Promotorów prac dyplomowych oraz przyznała nagrody i wyróżnienia. Uroczystość ogłoszenia wyników odbyła się w dniu 22 czerwca 2021 roku. Spotkanie odbyło się w trybie online z wykorzystaniem platformy WEBEX.

Gratulujemy zwycięzcom!

Z cyklu #Dobry wybór - Zostanę studentem PK! Dział Promocji Politechniki Krakowskiej przeprowadził spotkanie również z przedstawicielem WIL. Rozmowy z Prodziekan dr inż. Aleksandrą Faron można obejrzeć tutaj.

II etap edycji własnego programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej został zamknięty- ogłoszono zwycięzców.

Odnoszącym naukowe i konkursowe sukcesy studentom i doktorantom, w tej edycji stypendium przyznano 22 studentom studiów II stopnia oraz 9 doktorantom, w tym z WIL:

Gabriela Frań,

Eduard Bairamov,

Anna Czaplejewicz,

Kamil Wala,

Jacek Bartusiak,

Rafał Jaremski .

Gratulujemy!!!

Od kilku lat Politechnika Krakowska posiada edukacyjną licencję na usługę Office 365. W ramach tej licencji każdy pracownik i student PK ma możliwość korzystania z popularnych aplikacji biurowych: Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote w wersji internetowej (online) oraz usług takich jak: Exchange, OneDrive, SharePoint i Teams.

W drugim kwartale 2021 r. Dział Informatyzacji PK przeprowadził procedurę zakupu usługi Office 365 dla edukacji (licencja roczna, ważna do 31 maja 2022 r. z planem przedłużania na kolejne lata), ale w rozszerzonej postaci tzw. "Plan A3", który  rozszerza możliwości pracy grupowej i organizowania wydarzeń na żywo w usłudze Microsoft Teams. Bardzo cenną korzyścią w nowym planie jest prawo do instalowania klasycznych aplikacji pakietu Office przez każdego użytkownika na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac (również prywatnych) oraz instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach.

Po zalogowaniu się do usługi Office 365 zgodnie z opisem zamieszczonym w serwisie DI (linki poniżej), osoby z przydzieloną licencją A3 mogą pobierać programy instalacyjne.

pracownicy: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/

studenci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/

doktoranci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-doktorantow/

ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 czerwca 2021 r. znak R.0201.88.2021 w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.