W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Oferta bezpłatnych szkoleń certyfikowanych dla studentów PK dostępna jest na stronie Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.


Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
* posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej: studenci studiów I stopnia posiadanie wpisu co najmniej na czwarty semestr lub studenci studiów II stopnia,
* dostarczenie do Sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedniego i wpisie na bieżący semestr.

Szkolenia kończą się uzyskaniem międzynarodowych certyfikatów, co niewątpliwie może być atutem przy późniejszym poszukiwaniu pracy.

 

Formularz zgłoszeniowy na konkurs Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej

Informujemy, że została dodana procedura postępowania przy zdalnych egzaminach dyplomowych.

Stacjonarne dyżury Pełnomocnika ds. praktyk - czerwiec 2020 r.: wtorki i czwartki w godz. 9:00 - 11:00, pokój nr 400, IV p. budynek główny PK.

Konieczne jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa: obowiązkowo maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz zachowanie dystansu 2m.

Politechnika Krakowska wspiera krakowskie hospicja w ramach akcji "Wirtualna Puszka PK". Pracownicy i studenci PK oraz wszyscy chętni mogą wesprzeć datkami finansowymi wyjątkowe krakowskie instytucje - Hospicjum Świętego Łazarza oraz Hospicjum Alma Spei dla Dzieci. Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa obie akcje odbywają się zdalnie - na Facebooku. Zbiórki są organizowane przez Politechnikę Krakowską we współpracy z Samorządem Studenckim. By zmotywować społeczność uczelni do włączenia się w akcję, obie zbiórki odbywają się na zasadzie przyjaznego współzawodnictwa - studenci i pracownicy będą "rywalizować" ze sobą o to, która grupa zbierze więcej funduszy.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do wsparcia akcji, nasza zbiórka kończy się już dzisiaj - w poniedziałek 1 czerwca!

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w akcje:

Wirtualna Puszka PK dla hospicjum Alma Spei

Wirtualna Puszka PK dla hospicjum Świętego Łazarza

Informacje o akcji także na stronie głównej PK: Politechnika Krakowska wspiera krakowskie hospicja w ramach akcji "Wirtualna Puszka PK"