Harmonogram sesji

Informujemy, że jest dostępny harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2023/24 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

Kontakt w sprawie harmonogramu: Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych (pok. 224. tel. 12 628 23 05).

Informujemy, że letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2023/2024 będzie trwać od 17 do 30 czerwca 2024 r., a poprawkowa od 1 do 16 września 2024 r.

PL:

Informujemy, że w sesji letniej 23/24 rezerwacje sal na egzaminy/zaliczenia dla studentów studiów stacjonarnych będą się odbywać w katedrach właściwych dla wykładowców prowadzących przedmiot (np. Mechanika budowli – prof. T. Tatara – L-8; Planowanie sieci transportowych dr W. Dźwigoń - L-6). Tutaj można sprawdzić, w której Katedrze pracuje prowadzący przedmiot (link spis):

Lista pracowników Katedr, u których dokonuje się rezerwacji

Rezerwacja sal w Katedrach będzie się odbywać  wyłącznie w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej  dla studentów studiów stacjonarnych czyli od 17 do 30 czerwca 2024 r. oraz  od 1 do 16 września 2024 r. (z wyłączeniem weekendów).

Tutaj można sprawdzić dostępność sal

Tutaj można sprawdzić aktualny harmonogram sesji

Pliki aktualizowane są na bieżąco - terminy lub ich zmiany są wpisywane w kolejności napływających zgłoszeń.

Harmonogram sesji zimowej 23/24 dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych w języku ukraińskim prowadzi Agnieszka Knap (tel. 12 628 23 04, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Egzaminy i zaliczenia dla studentów 2 roku studiów w języku ukraińskim odbywają się w języku polskim, podobnie jak zajęcia dydaktyczne i są wpisywane są w harmonogram sesji w języku polskim (oznaczone: studia w języku polskim i ukraińskim).

Rezerwacja sal na egzaminy/zaliczenia dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nadal  odbywać się w Dziekanacie studiów niestacjonarnych WIL.

Rezerwacje sal poza terminami sesji egzaminacyjnej należy dokonywać u  Administratora budynków p. Adama Cholewki (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

GB:

During the Summer session 23/24, reservation of exams for full-time students will take place in the departments of the lecturers responsible for the subject (e.g. Mechanics of buildings - prof. T. Tatara - L-8; Planning of transport networks by dr. Dzwigon - L-6). Here you can check in which Department the person conducting the subject works.

List of contacts to make reservations

This reservation will be made only during the examination session, i.e. from June 17 till June 30, 2024  and from 1st of September till 16th of September, 2024.

Classroom availability during session

Timetable of Summer exam session 2023/2024

The files are updated regularly - deadlines or their changes are added as a result of notifications.

Room reservations after the exam session time should be made at the Building Administrator, Mr. Adam Cholewka (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

UA:

Наведено розклад літньої екзаменаційної сесії у 2023/2024 навчальному році

Екзаменаційна сесія триває для студентів денної форми навчання з 17 по 30 червня 2024 року та з 1 по 16 вересня 2024 року (крім вихідних).

Тут можна переглянути поточні записані та повідомлені дати іспиту (у таблиці). Під таблицями - відповідні для даного року або спеціалізації - введено дати оцінювання.

Тут можна перевірити наявність мість на такий момент.

Файли оновлюються постійно - дати або їх зміни вносяться в порядку надходження заявок. Перевіряйте щодня.

Іспити та заліки для українських студентів першого року навчання (які мають навчання українською) проводяться українською мовою, як і навчальні заняття. Дати необхідно  узгодити з викладачем і повідомити про цей факт пані Аґнєшку Кнап (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., деканат, ауд. 225). Дата може бути оголошена або безпосередньо викладачем, або студентом – старостою групи.

Іспити та заліки для українських студентів другого року навчання (які мали навчання українською на 1-му курсі) проводяться польською мовою, як і навчальні заняття, і входять до розкладу сесій для польских груп (з позначкою: навчання польською та українською мовами).