Informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 59 Rektora PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych letnia sesja egzaminacyjna roku akademickiego 2021/22 planowana jest w dniach od 20 do 30 czerwca 2022 r., zaś poprawkowa od 1 do 14 września 2022 r.

According to the ORDINANCE No. 59 of the Rector of the CUT - April 28, 2021, the summer exam session 2021/22 academic year is planned from June 18 to June 30, 2022 and for re-exam from 1 to 14 September 2022.