Porozumienia

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata podpisał porozumienie o współpracy z firmą Atlas Ward. Firmę reprezentowali: Tomasz Ślęzak – Członek Zarządu Atlas Ward Polska, Piotr Nowak – Dyrektor krakowskiego oddziału Atlas Ward Polska oraz Łukasz Wieruszewski - Manager ds. Rozwoju Biznesu.

Firma Atlas Ward jest czołową firmą budowlaną zajmującą się budownictwem przemysłowym, szczególnie w zakresie magazynów i hal produkcyjnych. Zawsze stawia na innowacyjne rozwiązania łącząc oczekiwania inwestora z najnowszymi trendami w branży.

Głównym celem porozumienia jest swobodna wymiana wiedzy i transfer doświadczeń w obszarze kształcenia, wymiany studenckiej i wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

Ponieważ WIL kształci zarówno na kierunku budownictwo, jak i transport, dużą szansą na współpracę jest powiązanie naszych kompetencji na etapie projektowania obiektów kierunkując rozwiązania na najbardziej efektywne funkcjonalnie dla inwestora. W efekcie proces optymalizacji obiektu będzie uwzględniał wszystkie aspekty funkcjonalne i techniczne.

Niebagatelną rolę pełnić tutaj będzie wykorzystanie technologii BIM i kompetencji naszego Wydziału w poszczególnych etapach projektowania i wykonawstwa – począwszy od posadowienia, a skończywszy na konstrukcji całego obiektu. W procesie optymalizacji konstrukcji, znaczącą rolę odegra nasze laboratorium wiatrowe.

fot. Jan Zych, PK

15 marca 2023 r. na Sali Senackiej Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata uścisnął dłonie przedstawicielom firmy EIFFAGE Polska Budownictwo S.A. Krzysztofa Stańczuka – Dyrektora Technicznego, Marka Kowalika -  Dyrektora Regionu Południowego, Członka Zarządu. Pan Dyrektor jest absolwenta naszego Wydziału! W spotkaniu brała udział również Pani Maria Jońca - HR Business Partner zajmująca się realizacją celów i strategii biznesowych firmy w obszarze zasobów ludzkich.

Współpraca ma polegać na swobodnej wymianie wiedzy i transferze doświadczeń. Studenci będą mogli odbywać w firmie EIFFAGE praktyki, wizyty zawodowe, wysłuchać przygotowanych przez specjalistów z firmy wykładów i brać udział w organizowanych dla studentów szkoleniach. Współdziałania obejmą pomoc w formułowaniu tematów prac dyplomowych, organizowaniu seminariów i konferencji, prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych.

Naukowcy z naszego Wydziału będą prowadzić badania i nadzór naukowy nad działaniami przedsiębiorcy oraz wykonywać na jego potrzeby opracowywania opinii technologicznych.