Konkursy i nagrody

Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2022 r.,  w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu konstrukcji z betonu im. Marii Szerszeń w roku akademickim 2021/2022, organizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, podjęła decyzję o przyznaniu nagród jak niżej:

I. miejsce
mgr inż. KONRAD GANCARCZYK
studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
specjalność Structural Design and Management in Civil Engineering

Temat pracy: Efficiency evaluation of the Cobiax system on the example of post-tensioned slab design.
Promotor: dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK

II. miejsce
mgr inż. HUBERT ŚWIDERSKI
studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy: Koncepcja komina przemysłowego z betonu sprężonego
Promotor: dr inż. Marcin Dyba


III. miejsce
mgr inż. PATRYCJA KACZMARSKA
studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy: Projekt stropu sprężonego cięgnami bez przyczepności w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego
Promotor: dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK


wyróżnienie
mgr inż. PATRYK CEDZIDŁO
studia niestacjonarne II stopnia
specjalność Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie

Temat pracy:
Zastosowanie prefabrykatów typu Filigran oraz Podwójny Filigran do wznoszenia budynków na przykładzie projektu budynku wielorodzinnego o żelbetowej konstrukcji ścianowo-płytowej
Promotor: dr inż. Marcin Dyba


Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Inauguracji roku akad. 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r.


Regulamin KonkursuZachęcamy do naboru do Konkursu SkillsPoland 2022 - to eliminacje do EUROSKILLS 2023.

Informacje i zapisy

Studenci PK pod kierownictwem dr inż. Anny Romańskiej – opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego Inteligentna Integracja Innowacji oraz członka Rady Naukowej FutureLab, ze wsparciem Adama Sadło z FutureLab PK, przygotowali 4 filmy o swoich koncepcjach i aż 3 z nich zyskały roczne granty w wysokości 3 tys. euro!

Warto podkreślić, że te 3 projekty studentów Politechniki Krakowskiej, są jedynymi zwycięskimi z CAŁEJ POLSKI!

W skład jednego z docenionych projektów udział biorą dwaj studenci (w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej), a obecnie już absolwenci kierunku Budownictwo, WIL PK -  mgr inż. Maciej Pawlikowski oraz mgr inż. Kamil Pierwoła.


Tytuł projektu to „Dom modułowy dla osób starszych lub z niepełnosprawnością, sterowany gestami z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji”.