Konkursy i nagrody

Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 września 2023 r.,  w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu konstrukcji z betonu im. Marii Szerszeń w roku akademickim 2022/2023, organizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, podjęła decyzję o przyznaniu nagród jak niżej:

I. miejsce
MGR INŻ. NATALIA DYBIEC
MGR INŻ. JAN RUSNARCZYK

studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
Opiekun: dr inż. Magda Kijania-Kontak
Praca: Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych wilii w Mogilanach

II. miejsce
MGR INŻ. ADRIAN STYPUŁA

studia niestacjonarne II stopnia
Opiekun: dr inż. Marcin Dyba
Praca: Projekt prefabrykowanej hali z betonu sprężonego

III. miejsce
MGR INŻ. JAROSŁAW FLOREK

studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
Opiekun: dr inż. Piotr Krajewski
Praca: Projekt konstrukcji żelbetowej centrum proekologicznych technologii energetycznych zlokalizowanych w Krakowie


Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Inauguracji roku akad. 2023/2024 w dniu 2 października 2023 r.

Ogłaszamy, iż w Konkursie ERBET na najlepszą pracę dyplomową z zakresu konstrukcji i technologii w budownictwie obroniona na WIL PK w roku akademickim 22/23 zwyciężyli:

  • inż. Maria MARDOSZ- laureatka nagrody I stopnia za pracę inżynierską
  • mgr inż.Piotr ŁĘKAWSKI - laureat nagrody II stopnia za pracę magisterską


Celem Konkursu jest promowanie wysokiego poziomu merytorycznego prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, rozbudzanie inwencji naukowej, promowanie autorów i promotorów najlepszych prac dyplomowych realizowanych na kierunku budownictwo. Wyłonione prace oceniono za m.in.: zgodność tematyki pracy z profilem nagrody, oryginalność, innowacyjność, nowatorski i twórczy charakter oraz możliwość praktycznego zastosowania.

Gratulujemy zwycięzcom. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 23/24 na WIL PK. 

Informujemy, że laureatami nagrody na najlepszego studenta Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku Budownictwo (dwie najwyższe średnie), organizowanym przez Galicyjską Izbę Budownictwa z siedzibą w Krakowie zostali:

  • inż. Piotr Demkowicz - studia stacjonarne
  • inż. Agnieszka Grądecka - studia niestacjonarne

Za rok akademicki 22/23 Izba ufundowała aż dwie nagrody!


Gratulujemy zwycięzcom wyników i życzymy dalszych sukcesów!

 

Sukces reprezentantki Polski w konkurencji Budownictwo Cyfrowe na Konkursie Euroskills 2023 w Gdańsku

W dniach 6-8 września 2023 roku odbyły się w Gdańsku zawody Euroskills 2023, którym patronuje europejska organizacja Worldskills Europe, a zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Worldskills Poland, przy współudziale wielu firm i uczelni partnerskich.

Politechnika Krakowska i Wydział Inżynierii Lądowej są partnerami edukacyjnymi Worldskills Poland od 2021 roku w konkurencji Budownictwo Cyfrowe, a dr inż. Jacek Magiera od samego początku tej inicjatywy, jeszcze od 2020 roku, współtworzył jej założenia i jest ekspertem krajowym Worldskills Poland w konkurencji Budownictwo Cyfrowe.

W konkursie jako reprezentantka Polski udział wzięła mgr inż. Dorota Cieślicka, która jeszcze jako studentka specjalności BIM na WIL PK wygrała Eliminacje Krajowe Worldskills Poland w listopadzie ub. r. Przez ostatnie 10 miesięcy Dorota Cieślicka przygotowywała się do zawodów przez intensywne treningi z ekspertem krajowym, a także biorąc udział w szkoleniach i pracując z trenerami wspomagającymi.

Konkurs jest rozgrywany jako test wielobranżowych umiejętności cyfrowych w budownictwie. Projekt konkursowy obejmował m.in. konfigurację środowisk informatycznych BIM, modelowanie branż architektonicznej i konstrukcyjnej, koordynację BIM, strukturyzację i modelowanie danych cyfrowych, wymianę danych w formatach natywnych i otwartych (np. COBie), modelowanie 3D i 4D, raportowanie. Zadania testowały znajomość nie tylko procesów i procedur BIM, ale i ogólniej środowiska normy ISO 19650 czy biegłości posługiwania się całym szeregiem programów BIM i elementów środowiska chmurowego BIM (konkurs jest rozgrywany w środowisku oprogramowania Autodesk, inicjatora i sponsora konkurencji w ramach organizacji Worldskills/Euroskills).

Trzy dni zmagań konkursowych to był czas intensywnej, wielogodzinnej pracy, wymagał ogromnego wysiłku i koncentracji, pracy w trudnych warunkach hal wystawowych Targów Amber Expo w Gdańsku (hałas, tysiące zwiedzających hale wystawowe, media). Ogłoszenie wyników i zdobycie brązowego medalu było niezwykłą nagrodą dla p. Doroty Cieślickiej, uwieńczeniem prawie rocznej pracy i zasłużonym docenieniem jest talentu i pracowitości. Gratulujemy!

Trzecie miejsce w Europie dla absolwentki specjalności BIM na WIL PK, Doroty Cieślickiej pokazuje także, że prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej studia z obszaru budownictwa cyfrowego i BIM plasują Politechnikę Krakowską w międzynarodowej czołówce uczelni czynnych w edukacji w tym obszarze. Ten medal to także sukces naszej uczelni i pracowników WIL PK, którzy specjalność BIM najpierw powołali do życia, a potem rozwinęli do światowego poziomu edukacji.

 

Zdj. Jacek Magiera

Zdj. FERS