Konkursy i nagrody

W czwartek, 21 marca 2024 r. w Warszawie wybitni, młodzi naukowcy z Politechniki Krakowskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i symboliczne czeki na gali XIV edycji Programu „LIDER” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Czeki opiewały na niebagatelną kwotę niemal 1,8 mln zł. Politechnika znalazła się w czołówce zdobytych grantów, co również świadczy o znaczącym osiągnięciu laureatów.

Z Wydziału Inżynierii Lądowej, przypomnijmy dofinansowanie na projekt o dużym wdrożeniowym potencjale otrzymał dr inż. Krzysztof Ostrowski z zespołem.

Laureatom towarzyszył rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

fot. archiwum dr K.A. Ostrowskiego; Wicepremier Krzysztof Gawkowski (po lewej)

 

 

W dniu 12 marca 2024 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej w sem. zimowym 23/24.

Gratulacje laureatom składał Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prorektor dr inż. Marek Bauer, a oklaskiwali koledzy i przedstawiciele Wydziałów oraz Samorządu Studentów i Doktorantów. Z wydziału Inżynierii Lądowej za wybitne osiągnięcia naukowe stypendium otrzymali:

Marcin Różycki:

za publikację naukową "Mechanical properties and water permeability of textile-reinforced concrete with lightweight aggregate" oraz zajęcie 1 miejsca w konkursie krajowym - referat "Właściwości mechaniczne i przepuszczalność dla wody betonu z proszków reaktywnych do budowy łodzi betonowej" ma IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kółó Naukowych

Antoni Krawiec:

za publikacje naukowe: "Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden";"Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam"

Adrian Piegza

za publikacje naukowe: "Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden";"Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam"

 

Laureatom udało się w sfotografować w wspólnie z władzami PK jak i dziekanem Wydziału, dr hab. inż. Lucyną Domagałą, prof. PK. Prorektor M.Bauer krótko referując cel WFS powiedział, że dla uczelni stypendia to nie koszt, ale inwestycja.  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszego, równie owocnego rozwoju naukowego i kolejnych sukcesów.

 

Fot. Jan Zych

Można już aplikować w ramach konkursu Sprefabrykuj Dyplom z Pekabeksem! Kolejna edycja rusza. Termin zgłoszeń do 31 października 2024.

Konkurs Pekabex na najlepsza pracę inżynierską i magisterską ma na celu aktywną współpracę ze środowiskiem polskich uczelni technicznych oraz zachęcenie studentów i pracowników naukowych do poznawania oraz promowania tematyki związanej z prefabrykacją betonową i generalnym wykonawstwem w formie prac inżynierskich/magisterskich.

Dodatkowym celem jest wsparcie oraz chęć nawiązania współpracy z najbardziej obiecującymi studentami.

Regulamin

 

 

Informujemy, że Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK po raz kolejny przeprowadził plebiscyt na najlepszych nauczycieli na Wydziale. Wyniki tradycyjnie ogłoszono na Balu Lądowca, który odbył się 12 stycznia 2024 r. Wyróżnienia cieszą tym bardziej, iż wyrażają uznanie samych studentów. Wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się w obecności JM Rektora PK, prof. A. Szaraty oraz Dziekan Wydziału IL prof. Lucyny Domagały.

Tytuł Najlepszego Dydaktyka na kierunku Budownictwo: dr inż. Dorota Kropiowska
Tytuł Najlepszego Wykładowcy na kierunku Budownictwo: dr inż. Wacław Reczek
Tytuł Najlepszego Dydaktyka na kierunku Transport: mgr inż. Konrad Chwastek
Tytuł Najlepszego Wykładowcy na kierunku Transport: dr inż. Jan Aleksandrowicz

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Zdj. Jan Zych

Informujemy o XVIII edycji konkursu o „Nagrodę im. Tadeusza Tertila". Trud i wysiłek autorów prac dotyczących Tarnowa i powiatu tarnowskiego może zostać dodatkowo doceniony i nagrodzony.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody wynosi 14 000 zł brutto. Każdy ze zwycięzców w danej kategorii oprócz nagrody pieniężnej otrzyma dyplom oraz statuetkę, która zostanie wręczona podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego  30 października 2024 roku.

Szczegółowe informacje