Konkursy i nagrody

 

Formularz zgłoszeniowy na konkurs Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2020”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągniecia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

* kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;

* nauka i technika – w zakresie prac naukowo – badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;

* sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa.

* za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.

W konkursie preferowane będą osiągnięcia mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2019 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (Procedura KD-7) lub pobierz tutaj.

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać do pojemnika na korespondencję do UMK znajdującego się w holu Magistratu lub w Kancelarii Magistratu, okienko nr 5 (po ponownym uruchomieniu), pl. Wszystkich Świętych 3-4, do dnia 20 lipca 2020 roku.

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (max. 1 strona A4).

Uwaga:

Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród.

Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 1165.

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, ogłasza pierwszą edycję konkursu na studenckie opracowanie dotyczące innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i projektowych w zrównoważonym budownictwie GreenMATBUD.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej PK trzeciego zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt REG - region uczący się, zatytułowanego: Podnoszenie kompetencji studentów/tek kierunku budownictwo - moduł 2.

Adresatami zaproszenia do udziału w konkursie są działające na Politechnice Krakowskiej Studenckie Koła Naukowe, w których działalności pojawia się problematyka konkursowa.

Informacja o konkursie i regulamin konkursu - aktualizacja terminów