Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne - semestr zimowy 2020/21:

Istotne informacje dotyczące założeń dot. rozkładów i związanych z pandemią znajdują się w formularzach. Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 10.07.2020 r. - lata parzyste, 31.07.2020 r. - lata nieparzyste. Formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone na rozkładzie zajęć.