• studia stacjonarne I stopnia (3,5-letnie) w języku angielskim

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia

  • studia stacjonarne II stopnia (1,5-letnie) w języku angielskim

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
Structural Design and Management in Civil Engineering (profile: Construction Technology and Management) syllabus.pk.edu.pl
Structural Design and Management in Civil Engineering (profile: Structural Design)
sylwetka absolwenta studiów II stopnia