• studia niestacjonarne I stopnia (4,5-letnie)

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
bez specjalności (od rocznika 20/21) syllabus.pk.edu.pl
drogi kolejowe (do rocznika 19/20)
drogi, ulice i autostrady (do rocznika 19/20)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (do rocznika 19/20)
technologia i organizacja budownictwa (do rocznika 19/20)
sylwetka absolwenta I stopnia

  • studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie)

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
budowlane obiekty inteligentne (do 19/20) syllabus.pk.edu.pl
drogi samochodowe i kolejowe (profil: drogi kolejowe)
drogi samochodowe i kolejowe (profil: drogi samochodowe)
drogi kolejowe (do 19/20)
drogi, ulice i autostrady (do 19/20)
konstrukcje budowlane i inżynierskie
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych (do 19/20)
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
zarządzanie i marketing w budownictwie (do 19/20)
zastosowania informatyki w budownictwie (do 19/20)
sylwetka absolwenta II stopnia