• strona Wirtualnego dziekanatu: https://ehms.pk.edu.pl/
    login: NIU lub PESEL
    hasło: przy pierwszym logowaniu do systemu - PESEL, później ustalone przez użytkownika
    protokoły elektroniczne: zakładka Zajęcia - menu Protokoły