Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne:

Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mail układającego rozkład zajęć (marek.tupta(at)pk.edu.pl) w terminie:

8.01.2024 r. - lata parzyste;

2.02.2024 r. - lata nieparzyste.

Formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone na rozkładzie zajęć.