Formularze do rozkładu zajęć na studia niestacjonarne:

Istotne założenia dotyczące rozkładów związanych z pandemią znajdują się w formularzach. Wypełniony formularz należy przesyłać na adres mailowy układającego rozkład zajęć w terminie: 16.07.2021 r. - lata parzyste, 23.08.2021 r. - lata nieparzyste. Formularze przesłane w terminie późniejszym będą brane pod uwagę, jeśli dane zajęcia nie będą jeszcze ułożone na rozkładzie zajęć.