Decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty wprowadza się zmianę w organizacji semestru letniego studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 polegającą na tym, że:

- 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) odbywają się zajęcia realizowane planowo w poniedziałek przypadający w tygodniu parzystym;

- 26 kwietnia 2022 roku (wtorek) odbywają się zajęcia realizowane planowo we wtorek przypadający w tygodniu parzystym;

- 18 maja 2022 roku (środa) odbywają się zajęcia realizowane planowo w czwartek przypadający w tygodniu parzystym.