Decyzją Kolegium Dziekańskiego WIL w organizacji roku akademickiego w semestrze letnim 2023/24 wprowadzone zostają następujące zmiany:
- 22 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzystą środę (zamiast nieparzystego poniedziałku);
- 23 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzysty czwartek (zamiast nieparzystego wtorku);
- 24 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzysty piątek (zamiast nieparzystej środy).

By decision of the WIL Dean's College, the following changes are introduced in the organization of the academic year in the 2023/24 summer semester:
- April 22, 2024 – classes as on an even Wednesday (instead of an odd Monday);
- April 23, 2024 – classes as on an even Thursday (instead of an odd Tuesday);
- April 24, 2024 – classes as on an even Friday (instead of an odd Wednesday).

Рішенням керівництва деканату WIL в організації навчального року в літньому семестрі 2023/24 вносяться такі зміни:
- 22 квітня 2024 року – заняття як у парну середу (замість непарного понеділка);
- 23 квітня 2024 року – заняття як у парний четвер (замість непарного вівторка);
- 24.04.2024 р. – заняття як у парну п’ятницю (замість непарної середи).