Zarządzenie w sprawie wzorów klauzul informacyjnych dla kandydatów na studia, kursy dokształcające i szkolenia, dla osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się, dla studentów wnioskujących o przeniesienie na studia prowadzone na PK, dla studentów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wznowienie studiów.