KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY:
inż. Aneta Samek
STARSZY SPECJALISTA ds.
FINANSOWYCH:
  KIEROWNIK
DZIEKANATU:
inż. Grażyna Jastrzębska   lic. Beata Szostak
    SPECJALIŚCI:
    mgr Urszula Czarska,
ADMINISTRATOR
BUDYNKÓW:
  Małgorzata Kuchta,
mgr inż. Adam Cholewka   mgr Małgorzata Madej-Matlak, Renata Nowak,
mgr Elżbieta Sencio
    SAMODZIELNI REFERENCI:

SPECJALISTA ds. INFORMATYKI:

mgr inż. Marek Tupta

REFERENT ds. INFORMATYKI:

Michał Inglot

 

Renata Czajka, inż. Justyna Gonciarczyk,
Ewelina Kuźmicka, mgr inż. Barbara
Liana-Papuga, mgr Anita Tokarska,
mgr Anna Traczyk, mgr Aneta Pieczara

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SPECJALIŚCI:

   
 mgr Natalia Góralczyk,    
 mgr Agnieszka Knap