PRZEWODNICZĄCY
Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK

CZŁONKOWIE

Dr inż. Mariusz Dudek
Dr inż. Renata Kozik, prof. PK
Dr inż. Ryszard Masłowski
Dr inż. Michał Pazdanowski