PRZEWODNICZĄCY
Dr inż. Katarzyna Nowak - Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

CZŁONKOWIE

Dr inż. Izabela Tylek
Dr inż. Paweł Gałek
Dr inż. Jan Gertz, prof. PK
Dr inż. Urszula Duda-Wiertel
Dr inż. Renata Kozik, prof. PK
Dr inż. Izabela Drygała
Mgr Jacek Majka - przedstawiciel Komisji ds. Jakości Kształcenia Jednostek Pozawydziałowych
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WIL
przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIL - Kinga Wojciechowska