w zakresie:

KONSTRUKCJI BETONOWYCH I MUROWYCH

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
Prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Seruga
Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
Dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
Dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK
Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
Dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK - sekretarz

Dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof. PK
Dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK


BUDOWNICTWA DROGOWEGO I INŻYNIERII RUCHU

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski


MECHANIKI I METOD OBLICZENIOWYCH W INŻYNIERII

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK
Dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK
Dr hab. Irena Jaworska, prof. PK
Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
Dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. PK
Dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
Dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK


MECHANIKI KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab. inż. Artur Radecki - Pawlik
Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
Dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK
Dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK


KONSTRUKCJI METALOWYCH I DREWNIANYCH

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK
Dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
Dr hab. inż. Bogusław Zając, prof. PK


MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I FIZYKI BUDOWLI

Przewodniczący
Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
Prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
Dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
Dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK


TRANSPORTU

Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
Prof. dr hab. inż. Mariusz Maślak
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
Dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK
Dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK
Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK
Dr hab. inż. Lidia Żakowska, prof. PK
Dr hab. inż. Yevhen Aloshynskyi


INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Przewodniczący
Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK

Członkowie
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
Prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
Dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK