PRZEWODNICZĄCY
Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (L2)

CZŁONKOWIE

Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (L5)
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (L7)
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (L8)
Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK (L13)
Dr hab. inż. Jan Jaśkowiec, prof. PK (L10)
Dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK (L6)
Dr inż. Michał Juszczyk (L7)