Zasady studiowania według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Formularz wniosku