W nawiązaniu do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej (§ 23) oraz uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 17 lutego 2021 r. określa się kryteria wyboru LIDERA.