W nawiązaniu do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej (§ 23) oraz uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 16 grudnia 2020 r. określa się kryteria wyboru LIDERA.