W nawiązaniu do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28 sierpnia 2018 r. sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej oraz uchwały Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 19 lutego 2020 r. określa się kryteria wyboru LIDERA.