Ogólne zasady dotyczące wykonania pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej i złożenia egzaminu dyplomowego zawarte są w rozdziale VI i II Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki uchwalony przez Senat PK w dniu 29 maja 2019 r.

 1. Wytyczne dotyczące formy i zasad pisania pracy dyplomowej są dostępne w jednostkach dyplomujących.

 2. System zarządzania tytułami prac dyplomowych
  Przed złożeniem pracy dyplomowej, poprawność wersji angielskojęzycznej tytułu pracy musi zostać zatwierdzona. W tym celu, tytuł pracy należy przesłać elektronicznie logując się na stronie tytulpracy.wil.pk.edu.pl (przy pierwszym logowaniu: użytkownik - nr albumu, hasło - nr PESEL).

 3. Akademicki system archiwizacji prac ASAP
  Po uzyskaniu akceptacji pacy dyplomowej przez promotora oraz angielskojęzycznej wersji tytułu pracy, student wykorzystując swoje konto w ASAP, wprowadza tekst pracy w formacie PDF.
  Sposób postępowania w ASAP: http://antyplagiat.pk.edu.pl/.

 4. Komplet dokumentów wymaganych do egzaminu dyplomowego należy złożyć do Dziekanatu 14 dni przed egzaminem.

  IVa. Procedura postępowania przy zdalnych egzaminach dyplomowych.

 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  Dyplom ukończenia studiów na WIL lub zaświadczenie o ukończeniu studiów można odebrać w Dziekanacie, budynek główny PK, IV p. pokój nr 412b tel. 12 628-25-32 (studia stacjonarne) lub II p. pokój nr 224 tel. 12 628-23-05 (studia niestacjonarne) w godzinach urzędowania Dziekanatu.