W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podczas warsztatów: „Zrównoważone budownictwo w programie Horyzont Europa” dr inż. Aneta Nowak-Michta (L-11) zaprezentowała historię sukcesu projektu MEZeroE. Spotkanie zostało zorganizowane przez Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia z Łukasiewicz-WIT, Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Cyfrowe Łukasiewicz-PIT oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek badawczych oraz organizacji pozarządowych zainteresowani przystąpieniem do konkursów Horyzont Europa z zakresu zrównoważonego budownictwa. W pierwszej części spotkania przedstawiono możliwości, jakie daje Partnerstwo Built4People dla podmiotów tworzących innowacje w tym obszarze, przykłady realizowanych projektów oraz zasady najbliższego naboru wniosków w projektach z programu HoryzontEuropa. W drugiej części, podczas sesji pitchingowej, uczestnicy mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne pomysły i rozwiązania z zakresu architektury i budownictwa.

MEZeroE Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings, Horizon 2020 No. 953157 realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej PK pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Arkadiusza Kwietnia (L-08) od stycznia 2021 roku.