Wydział Inżynierii Lądowej PK  chce ułatwić uczniom szkół zbliżonych profilem nauczania do rozpoczęcia budowania swojej kariery zawodowej właśnie na WIL. studenckiej. W ostatnich latach Wydział intensyfikuje działania w celu podpisania porozumień i objęcie patronatem klas zwłaszcza o profilu matematyczno-fizycznym czy informatycznym.

W dniu 10 kwietnia 2024 r do grupy objętych patronatem szkół dołączył Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie. Porozumienie podpisały Dyrektor Szkoły p. mgr inż. Dorota Matlęga oraz Dziekan WIL PK dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. W spotkaniu brał udział również Wicedyrektor mgr inż. Sławomir Zbylut. Liczymy na owocną współpracę. Mamy nadzieję, że poprzez umożliwienie uczniom  udziału w otwartych wykładach, spotkań informacyjno-edukacyjnych i zajęć o uzgodnionej tematyce zachęcimy ich do wstąpienia w szeregi studenckie WIL.   

Aktualną listę szkół współpracujących z Wydziałem można sprawdzić tutaj.

Przypominamy również, że Wydział akceptuje coraz większa liczbę Konkursów i Olimpiad, które powodują dodanie ich laureatom ekstra punktów w procesie rejestracji na studia, a dla absolwentów techników przewidziane są dodatkowe punkty, uwzględniane w procesie rekrutacji.

 

 fot. Jan Zych