W dniu 12 marca 2024 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się wręczenie dyplomów stypendystom Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej w sem. zimowym 23/24.

Gratulacje laureatom składał Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Prorektor dr inż. Marek Bauer, a oklaskiwali koledzy i przedstawiciele Wydziałów oraz Samorządu Studentów i Doktorantów. Z wydziału Inżynierii Lądowej za wybitne osiągnięcia naukowe stypendium otrzymali:

Marcin Różycki:

za publikację naukową "Mechanical properties and water permeability of textile-reinforced concrete with lightweight aggregate" oraz zajęcie 1 miejsca w konkursie krajowym - referat "Właściwości mechaniczne i przepuszczalność dla wody betonu z proszków reaktywnych do budowy łodzi betonowej" ma IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kółó Naukowych

Antoni Krawiec:

za publikacje naukowe: "Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden";"Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam"

Adrian Piegza

za publikacje naukowe: "Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden";"Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam"

 

Laureatom udało się w sfotografować w wspólnie z władzami PK jak i dziekanem Wydziału, dr hab. inż. Lucyną Domagałą, prof. PK. Prorektor M.Bauer krótko referując cel WFS powiedział, że dla uczelni stypendia to nie koszt, ale inwestycja.  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszego, równie owocnego rozwoju naukowego i kolejnych sukcesów.

 

Fot. Jan Zych