Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powołał z dniem 27 lutego 2024 r. dr. hab. inż. Janusza Bohatkiewicza, profesora Politechniki Krakowskiej, na stanowisko dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Prof. Bohatkiewicz jest pracownikiem Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 Dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK jest inżynierem budownictwa drogowego, ekspertem w obszarze projektowania dróg i inżynierii ruchu, oddziaływań ruchu drogowego na środowisko oraz ekoinfrastruktury. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych, wytycznych i poradników w zakresie dróg i mostów. Kierował i brał udział w wielu projektach o charakterze praktycznym i wdrożeniowym, głównie z zakresu drogownictwa i kolejnictwa. W latach 2016-2021 kierował Katedrą Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej, obecnie jest profesorem w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, członkiem Rady Naukowej działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, a od 2021 r. również Rady Naukowej IBDiM.

 Ponadto dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz jest przewodniczącym Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów w drogownictwie i mostownictwie, doradzających Ministrowi Infrastruktury w sprawach dotyczących wymagań technicznych, aktywnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC (Permanent International Association of Road Congresses), od 2019 r. w Komitecie Technicznym „Environmental Sustainability in Road Infrastructure and Transport” oraz Grupie Zadaniowej „Road Design Standards”. W 2024 r. został Przewodniczącym Komitetu Technicznego „Decarbonization of Road Construction and Maintenance”. Jest też redaktorem naczelnym internetowego portalu drogowego edroga.pl.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów został utworzony w 1955r. pod nazwą Instytutu Budownictwa Drogowego (IBD), następnie w roku 1959 został przemianowany na Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Drogowej (COBiRTD). Obecna nazwa IBDiM obowiązuje od 1974 r. Jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Potwierdzeniem rangi Instytutu jest kategoria naukowa A, którą IBDiM otrzymywał w dotychczas przeprowadzonych ocenach parametrycznych jednostek naukowych. Instytut jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury.

Działalność Instytutu jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych, a zwłaszcza dróg i drogowych obiektów mostowych, kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz budowli podziemnych. Działalność badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia materiałowe, technologiczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Powołanie prof. PK Janusza Bohatkiewicza na stanowisko dyrekora Instytutu nastąpiło na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z późn. zm.).

 Żródła: Ministerstwo Infrastruktury / Instytut Badawczy Dróg i Mostów