Informujemy, że studenci z ESN PK (Erasmus Student Network) z udziałem DWM opracowali informator dotyczący możliwości wyjazdów na studia częściowe za granicę. Dokument ten jest skierowany do studentów studiów I i II stopnia odbywających studia pełne na PK.

Link do informatora