-----------------------

------------------------

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w następujący sposób:

stacjonarnie - ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF, wykłady dla studiów I stopnia i lektoraty językowe;

zdalnie - wykłady dla studiów II stopnia.

W organizacji roku akademickiego w semestrze letnim 2023/24 wprowadzone zostają następujące zmiany:
- 22 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzystą środę (zamiast nieparzystego poniedziałku);
- 23 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzysty czwartek (zamiast nieparzystego wtorku);
- 24 kwietnia 2024 r. – zajęcia jak w parzysty piątek (zamiast nieparzystej środy).
Korekta ma na celu wyrównanie liczby poszczególnych dni parzystych i nieparzystych w semestrze.

-------------------------

Classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the summer semester of the academic year 2023/2024 as follows:

stationary - classes, projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes, lectures for I cycle and language courses;

on-line - lectures for II cycle.

By decision of the WIL Dean's College, the following changes are introduced in the organization of the academic year in the 2023/24 summer semester:
- April 22, 2024 – classes as on an even Wednesday (instead of an odd Monday);
- April 23, 2024 – classes as on an even Thursday (instead of an odd Tuesday);
- April 24, 2024 – classes as on an even Friday (instead of an odd Wednesday).

------------------------

Заняття будуть проходити за таким порядком: 1 рівень денної форми навчання (1-7 семестр бакалаврату): усі види занять будуть проводиться стаціонарно (в аудиторіях).

Позначення розкладу занять (2 сторінки)

Перелік парних і непарних тижнів 2023/2024 навчального ріку, літній семестр

 Рішенням керівництва деканату WIL в організації навчального року в літньому семестрі 2023/24 вносяться такі зміни:
- 22 квітня 2024 року – заняття як у парну середу (замість непарного понеділка);
- 23 квітня 2024 року – заняття як у парний четвер (замість непарного вівторка);
- 24.04.2024 р. – заняття як у парну п’ятницю (замість непарної середи).