-----------------------

------------------------

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Inżynierii Lądowej będą prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 w następujący sposób:

stacjonarnie - ćwiczenia, projekty, laboratoria, laboratoria komputerowe, seminaria, zajęcia WF, wykłady dla studiów I stopnia i lektoraty językowe;

zdalnie - wykłady dla studiów II stopnia.

 

-------------------------

Classes at the full-time and part-time studies of the Faculty of Civil Engineering will be conducted in the summer semester of the academic year 2023/2024 as follows:

stationary - classes, projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes, lectures for I cycle and language courses;

on-line - lectures for II cycle.

 

------------------------

Заняття будуть проходити за таким порядком: 1 рівень денної форми навчання (1-7 семестр бакалаврату): усі види занять будуть проводиться стаціонарно (в аудиторіях).

Позначення розкладу занять (2 сторінки)

Перелік парних і непарних тижнів 2023/2024 навчального ріку, літній семестр