Wydział Inżynierii Lądowej PK dba nie tylko o studentów, angażując się w nawiązanie współpracy z otoczeniem gospodarczym, ale też chce ułatwić wstąpienie uczniom w szeregi braci studenckiej.

W dniu 5 lutego 2024 do grupy objętych patronatem dołączyły klasy z rozszerzonym programem z matematyki, języka angielskiego, fizyki i informatyki z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie. W tym dniu w gabinecie Dziekana odbyło się spotkanie Dyrektor szkoły s. mgr Katarzyny Patrzyk, nauczycielki matematyki mgr Doroty Worotniak i Dziekan WIL PK dr hab. inż. Lucyny Domagały, prof. PK.

Zdj. archiwum wydziału

 

Przez ostatnie 5 lat Wydział podpisał kilka porozumień i objął patronatem klasy zwłaszcza o profilu matematyczno-fizycznym czy informatycznym. W 2023 roku na skutek działań władz wydziału z prośbą o objęcie patronatem wystąpiły:

  • Liceum Ogólnokształcące z oddziałem dwujęzycznym im. P. Michałowskiego TSSP Kraków
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Giebułtowie
  • Powiatowy zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. K. Bielenia w Brzeszczach
  • III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Krakowie

Aktualną listę szkół współpracujących z Wydziałem można sprawdzić tutaj.

Przypominamy również, że Wydział akceptuje coraz większa liczbę Konkursów i Olimpiad, które powodują dodanie ich laureatom ekstra punktów w procesie rejestracji na studia, a dla absolwentów techników przewidziane są dodatkowe punkty, uwzględniane w procesie rekrutacji.