Unikatowe Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej na Politechnice Krakowskiej jest nowoczesnym narzędziem do walki o czyste powietrze w regionie i kraju. To jedyne w Polsce i jedno z nielicznych na świecie centrum badawcze aerodynamiki środowiskowej. Prowadzone w nim będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.

Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Polbau Sp. z o.o. Całkowita wartość projektu to ponad 34 mln zł, z czego 17,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Budynek ma powierzchnię 1665,32 mkw. Zaprojektowano w nim m.in. dwa tunele aerodynamiczne o obiegu mieszanym, każdy wyposażony w dwie przestrzenie pomiarowe i zróżnicowany system wentylatorów oraz elementów infrastruktury technicznej, kształtujących parametry napływającego powietrza. Każda z przestrzeni pomiarowych w tunelach będzie mieć wysokość dochodzącą do 4 m, natomiast planowane wymiary w rzucie tuneli wynoszą odpowiednio 10 m x 24 m długości dla większego oraz 8 m x 21 m dla mniejszego tunelu. To zapewni naukowcom Politechniki Krakowskiej znaczącą poprawę warunków i możliwości badawczych w porównaniu do tych, którymi dysponuje teraz Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (LIW) PK z obecnym tunelem wiatrowym.

Budowę laboratorium udało się sfinalizować z tak okazałym efektem dzięki ogromnej pracy i determinacji wielu osób na czele z prof. Andrzejem Flagą, dr. inż. arch. Łukaszem Flagą i całym zespołem Laboratorium Inżynierii Wiatrowej.

W dniu 30 stycznia 2024 roku miało miejscu oficjalne otwarcie Laboratorium, uświetnione obecnością wielu znamienitych gości. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami i obejrzenia fotogalerii z wydarzenia.

 

fot. Jan Zych