Serię szkoleń sfinansowanych z budżetu projektu POWER „REG – region uczący się", z których skorzystali studenci studiów II stopnia na kierunku Budownictwo, na Wydziale Inżynierii Lądowej, specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa (TOB) zakończyło „Szkolenie praktyczne z Building Information Modeling – VR”.

Organizatorem szkolenia była Katedra Zarządzania w Budownictwie WIL PK, inicjatorami byli dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK oraz dr inż. Damian Wieczorek, którzy jednoczśnie byli opiekunami grupy studentów. Szkolenie odbyło się w grudniu 2023 r. i  trwało 3 dni. Zajęcia były prowadzone zarówno na budowie, jak i w sali komputerowej. W szkoleniu wzięło udział 10 studentów TOB, dla których specjalnie dobrano program szkolenia.

W trakcie szkolenia omówione zostało wykorzystanie technologii VR / AR na placu budowy. Odbyły się także praktyczne warsztaty z modelowania obiektów w technologii BIM i ich optymalizacja np. pod względem kosztowym. W części praktycznej studenci odbyli zajęcia na wybranej budowie, gdzie zostali zapoznani z charakterystyką pracy danej budowy oraz zostało omówione wykorzystanie technologii BIM w kontekście tej budowy. W trakcie zajęć na budowie odbyły się praktyczne warsztaty na budowie z wykorzystaniem elementów wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR / AR) oraz wyświetlaczem rzeczywistości mieszanej. Ostatnia część szkolenia odbyła się w ośrodku Willa Austryjok w Poroninie, gdzie zorganizowane zostały ostatnie zajęcia i test kończący szkolenie. Na zakończenie studenci wzięli udział w kuligu oraz w biesiadzie grillowej wraz z opiekunami i prowadzącymi szkolenie.

przygotowali: Krzysztof Zima, Damian Wieczorek

 

Fot. archiwum WIL