18 grudnia 2023 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów pracownikom Politechniki Krakowskiej, którzy otrzymali Nagrody Rektora za 2022 r. dla Nauczycieli Akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr hab. inż. Adam Wosatko, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Mateusz Sitarz, dr inż. Filip Janowiec, dr inż. Sylwia Pazdan, dr hab. inż. Michał Juszczyk, prof. PK.

Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: dr inż. Mariusz Hebda i dr inż. Jacek Magiera.

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymały dwa zespoły z WIL:

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, dr inż. Bartłomiej Olek, dr inż. Janusz Kogut, dr inż. Paweł Gałek, dr inż. Dawid Łątka;

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK, dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz, dr inż. Mateusz Sitarz.

Ponadto wyróżniono również zespoły interdyscyplinarne i tak:

Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne otrzymali:

dr inż. arch. Farid Nassery (WA), dr inż. Paweł Karbowniczek (WIMiF), dr inż. Anna Boratyńska-Sala (WM), dr inż. Damian Wieczorek (WIL), dr inż. Magdalena Malinowska (WIiTCh), dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK), dr inż. Bernard Twaróg (WIŚiE), dr Małgorzata Zajęcka (WIiT), mgr Marta Madej (Dział Spraw Studenckich);

Wyróżniona została również grupa badaczy (z każdego Wydziału PK), w tym z WIL jak niżej, otrzymując Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK (WIL), dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK (WIL), dr inż. Katarzyna Mróz (WIL), dr inż. Mateusz Sitarz (WIL), mgr inż. Marcin Adamczyk (WIL), mgr Patrycja Duży (WIL), dr inż. Dariusz Mierzwiński (WIMiF), dr inż. Kinga Korniejenko (WIMiF), dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK (WIMiF), dr inż. Barbara Kozub (WIMiF).

 
Nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe otrzymała grupa badaczy z interdyscyplinarnego zespołu, który tworzą osoby z kilku wydziałów, a z WIL sa to: dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, dr inż. Katarzyna Mróz – pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej,


Wszystkim serdeczne gratulacje! Życzy dalszych sukcesów!