7 grudnia 2023 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów przez Fundację Manuel António da Mota studentom kierunku Budownictwo i Transport.

Fundacja po raz drugi przyznała środki finansowe studentom narodowości ukraińskiej, którzy przybyli na terytorium Polski po rozpoczęciu działań wojennych na obszarze Ukrainy w lutym 2022 r. i w roku akad. 2022/2023 rozpoczęli kształcenie na WIL. 

Obecnie Fundacja Manuel António da Mota ufundowała 10 stypendiów wyróżniającym się w nauce studentom narodowości ukraińskiej.

W uroczystości wzięli udział Dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, członkowie Zarządu firmy MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Izabela Ciemięga i Olaf Fatalski oraz oczywiście stypendyści Fundacji.

Studentom serdecznie gratulujemy, a Fundacji Manuel António da Mota bardzo dziękujemy za udzielane wsparcie finansowe.

fot. Archiwum WIL PK