Informujemy o płatnych stażach oferowanych przez program Vulcanus in Japan. Wyjazdy są możliwe w trakcie trwania studiów magisterskich lub doktoranckich (studenci w momencie składania wniosku muszą znajdować się pomiędzy czwartym rokiem studiów, a przedostatnim rokiem doktoratu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

Studenci przed rejestracją w systemie Vulcanus powinni skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej w celu sprawdzenia poprawności dokumentacji wymaganej przez organizację fundującą stypendia.