Група Mota-Engil підтримає українських студентів, які з жовтня розпочнуть навчання у Краківській Політехніці

 

6 липня 2022 року Краківська Політехніка, а саме факультет Промислового та Цивільного Будівництва, об'єдналася з Fundação Manuel Antonio da Mota, організацією, що діє при групі Mota-Engil - міжнародному лідері будівельної галузі та управління інфраструктурою – у питанні фінансування стипендій для осіб української національності та носіїв української мови інших національностей, які рятуються від війни і через російську агресію були змушені покинути свою країну та хочуть розпочати або продовжити навчання на факультеті Промислового та Цивільного Будівництва Краківської Політехніки. Політехніка дуже швидко відреагувала на ситуацію, пов'язану з війною в Україні, і на навчальний рік від жовтня 2022 року запропонувала унікальне в польській системі вищої освіти безкоштовне навчання українською мовою за спеціальностями будівництво і транспорт. Угода про стипендії для українських студентів підписали декан факультету Промислового та Цивільного Будівництва професор, доктор технічних наук Анджей Шарата і Ізабелла Чємєнга –представник Фонду Fundação Manuel António da Mota, а також член правління Mota-Engil Central Europe S. A.

Fundação Manuel Antonio da Mota хоче виділити 100 тисяч злотих на стипендії для проживання (гуртожиток і харчування) для десяти студентів з України, які навчатимуться на факультеті. Праці над кваліфікаційними критеріями, пов'язаними з отриманням стипендії, ще проводяться. Фінансова підтримка буде надана на 10 місяців.

 

Grupa Mota-Engil wesprze ukraińskich studentów, którzy od października rozpoczną naukę na Politechnice

6 lipca 2022 roku Politechnika Krakowska, poprzez Wydział Inżynierii Lądowej nawiązała współpracę z Fundação Manuel António da Mota, organizacją działającą przy Grupie Mota-Engil – międzynarodowym liderze branży budowlanej i zarządzania infrastrukturą – w sprawie sfinansowania stypendiów dla osób narodowości ukraińskiej oraz uciekających przed wojną osób innych narodowości, posługujących się tym językiem, którzy ze względu na rosyjską agresję, musieli opuścić swój kraj i chcą podjąć lub kontynuować studia na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Uczelnia bardzo szybko zareagowała na sytuację związaną z wojną na Ukrainie i na rozpoczynający się w październiku rok akademicki zaoferowała unikatowe w polskim systemie szkolnictwa wyższego, bezpłatne studia w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport. Umowę dotyczącą stypendiów dla ukraińskich studentów podpisali dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i Izabela Ciemięga – pełnomocnik Fundacji Manuel António da Mota oraz członek Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A.

Fundação Manuel António da Mota chce przeznaczyć 100 tys. zł na stypendia na zakwaterowanie oraz wyżywienie dla dziesięciu studentów z Ukrainy, realizujących studia inżynierskie. Szczegóły dotyczące kryteriów kwalifikacyjnych związanych z uzyskaniem stypendium są jeszcze opracowywane. Finansowe wsparcie zostanie przyznane na 10 miesięcy.