Основна мета Відділу для людей з інвалідністю – забезпечити студентам з інвалідністю умови навчання нарівні з іншими. Це процес рівних можливостей, що означає участь на рівних умовах у дидактичній діяльності, а також у науковому, соціальному, культурному та спортивному житті. Ми намагаємося адаптувати форми навчання до індивідуальних потреб, що випливають із дисфункціональності та здібностей студента.

Керівником Відділу є магістр інж. Ян Ортиль.

Веб-сайт Відділу

Інформаційна листівка українською мовою.

 

Podstawowym celem działań Biura ds. osób z niepełnosprawnością jest stworzenie studentom z niepełnosprawnościami warunków do nauki na równych z innymi prawach. To proces wyrównania szans, a oznacza uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Staramy się dostosować formy nauczania do potrzeb indywidualnych, wynikających z dysfunkcji oraz możliwości studenta.

Kierownikiem Biura ds. OzN jest mgr inż. Jan Ortyl.

Strona internetowa Biura

Ulotka informacyjna w języku ukraińskim i polskim.