Кафедра залізобетонних та попередньо напружених конструкцій L-1

Кафедра інженерії будівельних матеріалів L-2

Кафедра мостових, металевих та дерев’яних конструкцій L-3

Кафедра загального будівництва та будівельної фізики L-4

Кафедра автомобільних доріг, залізниць і інженерії руху L-5

Кафедра транспортних систем L-6

Кафедра менеджменту в будівництві L-7

Кафедра механіки конструкцій і матеріалів L-8

Кафедра геотехніки та опору матеріалів L-9

Кафедра інформаційних технологій в інженерії L-10

Центр будівельної сертифікації L-11

Науково-дослідна лабораторія будівельних матеріалів і конструкцій L-12

Малопольська лабораторія енергоефективного будівництва L-13

Лабораторія вітрової інженерії L-14

Лабораторія досліджень деформації та вібрації будівель L-15

 

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych L-1

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych L-2

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych L-3

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli L-4

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu L-5

Katedra Systemów Transportowych L-6

Katedra Zarządzania w Budownictwie L-7

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów L-8

Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów L-9

Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii L-10

Centrum Certyfikacji Budowlanej L-11

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-12

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-13

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej L-14

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli L-15