Dziekanat ds. Absolwentów WIL PK wystawia byłym studentom oraz absolwentom Wydziału Inżynierii Lądowej (dawniej: Wydziału Budownictwa Lądowego)  zaświadczenia  o programowym czasie trwania studiów do celów emerytalno-rentowych.

Aby uzyskać taki dokument należy wypełnić odpowiedni formularz: Wniosek o wydanie zaświadczenia dla ZUS

Wypełnione podanie opatrzone oryginalnym, własnoręcznym podpisem zainteresowanego można złożyć:

• osobiście;

• przesłać poprzez platformę ePUAP (adres skrytki ePUAP:/PolKrak/SkrytkaESP)

• pocztą tradycyjną na adres:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziekanat ds. Absolwentów (pok.412b)

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków