Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Szkoła Transportu obejmie studentów 3 kierunków studiów: Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środki transportu i logistyka oraz Pojazdy szynowe na Wydziale Mechanicznym, a także kilku specjalności na I i II stopniu studiów.

Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej lub Wydziale Mechanicznym, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach.

Szkoła Transportu to dla przyszłych inżynierów szansa na realizowanie kształcenia zindywidualizowaną ścieżką, modyfikowaną w miarę zdobywania wiedzy na kolejnych latach studiów.