Zgodnie z zapisami Statutu PK na Wydziale Inżynierii Lądowej ustalono zasady zatrudniania na stanowisko: