Studia rozpoczęte do roku akademickiego 2019/2020

STUDIA STACJONARNE:

 • kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
  • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
  • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6
 • kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6
 • kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 4 lub 6

STUDIA NIESTACJONARNE:

 • kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
  • 2 tygodnie praktyki geodezyjnej po sem. 4
  • 6 tygodni praktyki budowlanej po sem. 8
 • kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8

 

Studia rozpoczęte od roku akademickiego 2020/2021

STUDIA STACJONARNE:

 • kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
  • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
  • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6
 • kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

STUDIA NIESTACJONARNE:

 • kierunek BUDOWNICTWO - studia I stopnia
  • 1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
  • 4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8
 • kierunek TRANSPORT - studia I stopnia
  • 4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8