Informacje ogólne

Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Drogi, Ulice i Autostrady. Od 2005 roku zatrudniona w Katedrze Systemów Transportowych L-6. W roku 2014 obroniła doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie Transport z zakresu integracji dwóch dziedzin nauki: transport i urbanistyka. W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Uczestnik wielu projektów UE prowadzonych na PK, a także opracowań komercyjnych związanych z projektowaniem systemów transportowych i planowania przestrzennego. Zawodowo zajmuje się także wykonywaniem projektów inżynierskich z zakresu projektowania dróg, ulic, parkingów.

Działalność naukowa i dydaktyczna

W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się: planowaniem i projektowaniem systemów transportowych, integracją planowania zagospodarowania przestrzennego miast i regionów z systemami transportowymi, zarządzaniem mobilnością. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na trzech wydziałach (WIL, WIŚ, WA), w tym na kierunkach międzywydziałowych, m.in. z przedmiotów: planowanie sieci transportowych, planowanie infrastruktury transportowej, transport w planowaniu miast, transport a rozwój zrównoważony, planowanie transportu w terenach zdegradowanych i zamkniętych, podstawy planowania i kształtowania obszarów miejskich, problematyka projektowania transportu. Od 2019 r. pełni funkcję koordynatora kierunku Gospodarka Przestrzenna z ramienia Wydziału Inżynierii Lądowej.