Stali członkowie Kolegium Wydziału

 1. Prof. dr hab. inż Andrzej Szarata - Dziekan
 2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK - Prodziekan
 3. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK - Prodziekan
 4. Dr inż. Aleksandra Faron - Prodziekan
 5. Dr inż. Marcin Tekieli - Prodziekan
 6. Prof. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
 7. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
 8. Prof. dr hab. inż. Jerzy Pamin
 9. Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
 10. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 11. Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
 12. Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK
 13. Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
 14. Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 15. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 16. Dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
 17. Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 18. Dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
 19. Dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
 20. Dr inż. Jacek Dębowski
 21. Dr inż. Mariusz Dudek
 22. Dr inż. Stanisław Kańka
 23. Dr inż. Renata Kłaput
 24. Dr inż. Renata Kozik
 25. Dr inż. Ryszard Masłowski
 26. Dr inż. Aneta Nowak-Michta
 27. Dr inż. Piotr Stecz
 28. Dr inż. Izabela Tylek
 29. Mgr inż. Jarosław Chełmecki
 30. Mgr inż. Bartosz Kiesiewicz
 31. Inż. Aneta Samek
 32. Aleksandra Trela

Zaproszeni z głosem doradczym

Mgr inż. Jan Pietras
Mgr inż. Marek Tupta