Stali członkowie Kolegium Wydziału

 1. Dr hab. inż Andrzej Szarata, prof. PK - Dziekan
 2. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK - Prodziekan
 3. Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK - Prodziekan
 4. Dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK - Prodziekan
 5. Dr inż. Marek Bauer - Prodziekan
 6. Prof. dr hab. inż. Witold Cecot
 7. Prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 9. Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
 10. Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
 11. Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
 12. Dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
 13. Dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
 14. Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
 15. Dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof.PK
 16. Dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
 17. Dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK
 18. Dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
 19. Dr inż. Jacek Dębowski
 20. Dr inż. Mariusz Dudek
 21. Dr inż. Stanisław Kańka
 22. Dr inż. Renata Kozik
 23. Dr inż. Ryszard Masłowski
 24. Dr inż. Aneta Nowak-Michta
 25. Dr inż. Piotr Stecz
 26. Dr inż. Izabela Tylek
 27. Mgr inż. Jarosław Chełmecki
 28. Mgr inż. Renata Kłaput
 29. Mgr inż. Aleksander Pistol
 30. Inż. Aneta Samek
 31. Aleksandra Trela

Zaproszeni z głosem doradczym

Mgr inż. Jan Pietras
Mgr inż. Marek Tupta