Informacja dotycząca zwolnienia z opłat za powtarzane przedmioty

Podania o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za powtarzane przedmioty można składać w dziekanacie studiów stacjonarnych (pok.226) w terminie od 01.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

Przed złożeniem podania należy zapoznać się z §5 Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na PK.

(Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej).

Sesja letnia 2018/19:

 • Ostateczna data zaliczenia przedmiotów z semestru letniego upływa dnia 16 września 2019 r.
 • Osoby, które uzyskają wpis z długiem kredytowym na semestr zimowy, mogą uzupełnić braki z semestru letniego do dnia 16 października 2019 r. Po tym terminie zostaną naliczone opłaty za brakujące przedmioty.
 • Ostateczny termin składania ocenionych prac dyplomowych (dla studentów semestru dyplomowego): 16 września 2019 r.
 • Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 30 września 2019 r.
 • Osoby, które realizowały w semestrze letnim przedmioty w trybie awansu, są zobowiązane złożyć karty awansowe w Dziekanacie do dnia 16 października 2019 r.
 • Obniżka czesnego za uzyskaną średnią 4,5 z terminowo zaliczonego semestru, jest przyznawana automatycznie (decyzje w tej sprawie, podejmowane będą po zamknięciu sesji poprawkowej i rejestracji wszystkich studentów na semestr zimowy 2019/20).

 

Ostateczne terminy składania podań na semestr zimowy 2019/20:

 • do 17 września 2019 r. – podania dot. rejestracji na semestr zimowy 2019/20 (dot. studentów chcących ubiegać się o urlop dziekański lub o kolejne powtarzanie danego semestru);
 • do 10 września 2019 r. – podania dot. wznowienia studiów na semestr zimowy 2019/20;
 • do 17 września 2019 r. – podania dot. przeniesienia na studia niestacjonarne na semestr zimowy 2019/20;
 • do 11 października 2019 r. – podania dot. obniżenia opłat z tytułu niskich dochodów – wyłącznie z potwierdzonym przez Dziekanat ds. pomocy materialnej, wyliczonym dochodem na jedną osobę w rodzinie studenta;
 • do 17 września 2019 r.– podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty
  z tego tytułu;
 • do 11 października 2019 r. - dla studentów przyjętych w drodze rekrutacji, podania dot. uznania uzyskanych efektów kształcenia i obniżenia opłaty z tego tytułu;
 • Do 31 października 2019 r. – kompletne podania dot. awansu w semestrze zimowym 2019/20   wyłącznie z załączonym potwierdzeniem wpłaty za realizowane przedmioty w/w trybie.

 

Podania złożone po terminie będą rozpatrywane negatywnie.

Zarząd Pekabex BET S.A. oraz Zarząd Grupy Kapitałowej Pekabex S.A., serdecznie zaprasza Studentów Uczelni Technicznych do udziału w IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą Pracę Dyplomową Roku 2019 o profilu konstrukcyjno-budowlanym w 3 kategoriach: projektowa, wykonawcza, badawcza.

Do wygrania 3000 zł oraz propozycja płatnego, 3-miesięcznego stażu w wybranym przez siebie Dziale firmy Pekabex.

Zgłoszenia do 30 czerwca 2019 r., nadsyłanie prac do 30 września 2019 r.

Budimex chce rozwijać budownictwo kolejowe w Polsce, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz wiedzą. W związku z tym rozpoczyna Program Edukacyjny i Program Stypendialny skierowany do studentów kierunków kolejowych.

Program Edukacyjny zakłada cykl spotkań z ekspertami firmy Budimex, wyjścia na budowę, warsztaty merytoryczne, szkolenia online, opiekę merytoryczną podczas pisania pracy magisterskiej, a także specjalny konkurs z wiedzy. Istotnym punktem jest również Program Stypendialny, w ramach którego student otrzyma określoną kwotę, staż wakacyjny, a po ukończeniu studiów gwarancję zatrudnienia w Budimex.

Szczegóły