Dyżury Prodziekan D. Jasińskiej w dniach 13-20 lutego br. są odwołane.

The duty hours of Vice Dean Jasińska on February 13-20th, 2020 are cancelled.

 

Dyżury Prodziekan L. Domagały w dniach 17-18 lutego br. są odwołane.

The duty hours of Vice Dean Domagała on February 17-18th, 2020 are cancelled.

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac naukowych najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. Główne nagrody konkursu mają charakter finansowy i prestiżowy, gdyż pamiątkowe dyplomy wręczane są na uroczystym koncercie organizowanym w kwietniu z okazji rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich.

W dniu 20-02-2020 r. dziekanat studiów stacjonarnych będzie nieczynny.

The dean’s office will be closed on february 20th, 2020.

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, ogłasza pierwszą edycję konkursu na studenckie opracowanie dotyczące innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i projektowych w zrównoważonym budownictwie GreenMATBUD.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej PK trzeciego zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt REG - region uczący się, zatytułowanego: Podnoszenie kompetencji studentów/tek kierunku budownictwo - moduł 2.

Adresatami zaproszenia do udziału w konkursie są działające na Politechnice Krakowskiej Studenckie Koła Naukowe, w których działalności pojawia się problematyka konkursowa.

Regulamin konkursu