Informujemy, że został ogłoszony ostateczny harmonogram zimowej sesji 18/19 dla studentów studiów stacjonarnych.

ZMIANY ZGŁASZANE OD MOMENTU OGŁOSZENIA OSTATECZNEGO HARMONOGRAMU ZAZNACZONE SĄ KOLOREM NIEBIESKIM.

Od momentu ogłoszenia harmonogramu, do każdej zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej, z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Agnieszka Knap (pok.225, tel. 12 628 23 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Studentom kierunku Gospodarka przestrzenna przypominamy, że terminy egzaminów prowadzonych przez pracowników WIŚ należny ustalać na WIŚ. Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji zimowej 2018/2019 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Obciążenie sal w czasie sesji

We have the pleasure to let you know, that the final timetable for winter exam session of the academic year 18/19 for the full time studies has been published. Changes submitted after publication of the timetable are marked in blue.

After publication of the timetable, all the changes submitted by the students have to be done in writing and accompanied by the legible signature of the lecturer. Contact person for all matters pertaining to the timetable Agnieszka Knap (room 225, tel. 12 628 23 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

We also make it known, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates are listed here. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s Office.

Classroom availability during session

Informujemy, że znane są już terminy przyjęć Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na studia II stopnia na Wydział Inżynierii Lądowej na rok akademicki 2018/2019.

Dziekanat ogłasza listy najlepszych absolwentów z roku akademickiego 2017/18 tworzone w celu ubiegania się przez absolwenta o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego.

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Z radością informujemy, że przyznano tytuł Laureatów III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu konstrukcyjno-budowlanym "Praca Dyplomowa Roku 2018" organizowanego przez Pekabex BET S.A. - I miejsce zajął Rafał Walczak - absolwent studiów I i II stopnia, student studiów III stopnia, a także pracownik naszego Wydziału.

Gratulujemy!!!

Celem konkursu było wyróżnienie przyszłych absolwentów, którzy w swojej pracy dyplomowej wykazali się pomysłowością, wszechstronnymi umiejętnościami, dużą wiedzą techniczną lub nowoczesnymi rozwiązaniami.