Informujemy, że w związku z odbywającymi się w dniach 2 oraz 4 października 2023 r.  inauguracjami wydziałowymi, wyjątkowo w tych dniach zajęcia zostaną przeniesione z Działowni do innych sal.

Poniedziałek 2 października 2023 r.

Zajęcia planowo realizowane w sali 1/7

zostają przeniesione do następujących sal:

12:45 -14:15  PZT – przeniesione do sali A306 w budynku Wydziału Architektury

14:30-16:00  ITDiL - przeniesione do sali 411 w budynku głównym WIL

16:15-17:45  Budownictwo ogólne -  przeniesione do sali 406 w budynku głównym WIL

18:00-19:30  Budownictwo ogólne -  przeniesione do sali 406 w budynku głównym WIL

 Zajęcia planowo realizowane w sali 1/9

Wszystkie, planowane w  tym dniu,

zostają przeniesione do sali 201 w budynku głównym WIL (II piętro)

 

Środa 4 października 2023 r.

Zajęcia planowo realizowane w sali 1/7

zostają przeniesione do następujących sal:

9-15-11:45 Geometria wykreślna – sala nr. 11 w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Zajęcia planowo realizowane w sali 1/9

zostają przeniesione do następujących sal:

7:30-10:00 Konstrukcje drewniane - przeniesione do sali 402 w budynku głównym WIL

11:00-12:30 Budownictwo ogólne - przeniesione do sali A305 w budynku Wydziału Architektury

 

**************************************************************

Пані та панове,У зв’язку з урочистими відкриттями факультету, які відбудуться 2 та 4 жовтня 2023 року, у ці дні, як виняток, заняття будуть перенесені з аудиторії факультету в інші приміщення. Проведення занять заплановано на 2 жовтня 2023 р., понеділок,переміщуються з кімнати 1/9 до кімнати 201 головного корпусу WIL (2 поверх)re: час 9:15-10:45, Нарисна геометрія

*************************************************************

Ladies and Gentlemen,

Due to the faculty inaugurations taking place on October 2 and 4, 2023 exceptionally on these days, classes will be moved from the Faculty Room to other rooms.

Classes scheduled to be held on October 4, 2023, Wednesday,are moved from room 1/9 to room 403 in the main building of WIL (4th floor)re: time 16:15-17:45, Timber Structures

Informujemy, że Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 27 września 2023 r.,  w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu konstrukcji z betonu im. Marii Szerszeń w roku akademickim 2022/2023, organizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej PK, podjęła decyzję o przyznaniu nagród jak niżej:

I. miejsce
MGR INŻ. NATALIA DYBIEC
MGR INŻ. JAN RUSNARCZYK

studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
Opiekun: dr inż. Magda Kijania-Kontak
Praca: Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych wilii w Mogilanach

II. miejsce
MGR INŻ. ADRIAN STYPUŁA

studia niestacjonarne II stopnia
Opiekun: dr inż. Marcin Dyba
Praca: Projekt prefabrykowanej hali z betonu sprężonego

III. miejsce
MGR INŻ. JAROSŁAW FLOREK

studia stacjonarne II stopnia w języku polskim
Opiekun: dr inż. Piotr Krajewski
Praca: Projekt konstrukcji żelbetowej centrum proekologicznych technologii energetycznych zlokalizowanych w Krakowie


Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej Inauguracji roku akad. 2023/2024 w dniu 2 października 2023 r.

2 ;овтня 2023 р. на Будівельному факультеті Краківського політехнічного університету (WIL PK) відбудеться урочисте відкриття 2023/2024 навчального року. У цей день для студентів першого курсу скасовуються всі види занять.

У зв’язку з відкриттям навчального року в Краківському політехнічному університеті, для всіх студентів 3 жовтня 2023 р. буде вихідним днем.

 

Розклад занять Розподіл навчальних годин (pk.edu.pl) - розклад занять буде розбитий на групи/підгрупи для кожного типу занять. Номери груп/підгруп можна перевірити на картці студента у ВІРТУАЛЬНОМУ ДЕКАНАТІ в меню «групи». 

Podział godzin: Розподіл навчальних годин (pk.edu.pl)  – w podziale godzin podane zostaną podziały na grupy/podgrupy dla każdego rodzaju zajęć. Numery grup/podgrup można będzie sprawdzić na karcie studenta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE w menu „grupy”.

Пані та панове,У зв’язку з урочистими відкриттями факультету, які відбудуться 2 та 4 жовтня 2023 року, у ці дні, як виняток, заняття будуть перенесені з аудиторії факультету в інші приміщення. Проведення занять заплановано на 2 жовтня 2023 р., понеділок,переміщуються з кімнати 1/9 до кімнати 201 головного корпусу WIL (2 поверх)re: час 9:15-10:45, Нарисна геометрія

 

Розподіл студентів по студентських групах відбудеться в останній тиждень вересня поточного року. та буде розміщено у ВІРТУАЛЬНОМУ ДЕКАНАТІ

Кожна студентська група має окремий розклад. Нижче наведено список символів, які інформують про групу/підгрупу під час проведення занять з курсових проектів та лабораторних занять:

GW - (наприклад, 01, 02… і т.д.) - лекційна група (grupa wykładowa) - потік/курс, що може об’єднувати кілька груп;

GĆ (наприклад, 01, 02… тощо) – група на практичних заняттях (grupa ćwiczeniowa);

(P01) - перша підгрупа на заняттях з курсового проекту (grupa projektowa), (P02) - друга підгрупа на заняттях з курсового проекту і т.д.;

(К01) - перша підгрупа на заняттях в комп’ютерних класах (grupa laboratoryjno-komputerowa), (К02) - друга підгрупа на заняттях в комп’ютерних лабораторіях та ін.;

(L01) - перша підгрупа на лабораторних заняттях (grupa laboratoryjna), (L02) - друга підгрупа на лабораторних заняттях і т.д.

Przypisanie studentów do grup studenckich nastąpi w ostatnim tygodniu września br. i będzie zamieszczone w WIRTUALNYM DZIEKANACIE. Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:

GW – (np. 01, 02 … itd.) - grupa wykładowa
GĆ (np. 01, 02 … itd.) – grupa ćwiczeniowa
(P01) - pierwsza grupa projektowa, (P02) - druga grupa projektowa itd.
(K01) - pierwsza grupa laboratoryjno-komputerowa, (K02) - druga grupa laboratoryjno-komputerowa itd.
(L01) - pierwsza grupa laboratoryjna, (L02) - druga grupa laboratoryjna itd.

 

Заняття будуть проходити за таким порядком:

1 рівень денної форми навчання (1-7 семестр бакалаврату): усі види занять будуть проводиться стаціонарно (в аудиторіях).

Studia stacjonarne I stopnia (1-7 semestrów studiów - wszystkie rodzaje zajęć będą prowadzone stacjonarnie (w salach wykładowych).

 

Отримання студентських квитків (legitymacji) та прийняття/підписання присяги відбудеться 02.10.2023, 10:00-14:30 у деканаті денної форми навчання, ауд. 226, 2 поверх, головний корпус WIL.

Odbiór legitymacji studenckich i podpisywanie Ślubowań odbędzie się 2 października 2023 r. godz. 10:00-14.30 w Dziekanacie studiów stacjonarnych , pok. 226, 2 piętro, budynek główny WIL.

 

02.10.2023 в 15:15-16.00 на платформі MS TEAMS буде проведено обов’язкове навчання з засад користування бібліотекою LINK

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne przeprowadzone na platformie MS TEAMS w dniu 2 października 2023r. godz. 15.15-16:00 LINK

 

Обов’язкова активація облікового запису Office365, безкоштовна для студентів PK (особливо необхідна для дистанційних занять/тренінгів у MS Teams). 

Obowiązkowo należy aktywować konto Office365 darmowe dla studentów PK (szczególnie niezbędne dla zajęć/szkoleń zdalnych w MS Teams)

 

Oбов’язкове навчання з прав та обов’язків студентів: 21.11.2023 - 16:15 - 17.00 ауд. 1/9 (в корпусі Działownia)

Obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studentów: 21.11.2023 16:15 - 17.00 Działownia, s. 1/9

 

Обов’язковий тренінг з рівності та антидискримінаційної обізнаності буде 21.11.2023  17:00-19:30 ауд. 1/9 (в корпусі Działownia)

Obowiązkowe szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji będzie 21.11.2023  17:00-19:30 w Działowni s. 1/9

 

На сайті польського факультету у вкладці «АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ»/«НОВИНИ» розміщено детальну інформацію для:

- людей з обмеженими можливостями - для осіб з обмеженими можливостями

- осіб, які потребують психолого-педагогічної підтримки (консультаційний пункт при гуртожитку (Akademicki Punkt Konsultacji)

 

Na polskiej stronie wydziałowej w zakładce „DLA STUDENTA” zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dla:

osób z niepełnosprawnościami
osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Akademicki Punkt Konsultacji)

 

Ми також рекомендуємо вам коротко ознайомитись зі Студентським Кодексом етики (Student Savoir-Vivre), що полегшить ваше контактування з викладачами та співробітниками університету.

Zachęcamy również do zapoznania się ze Studenckim Savoir-Vivre w pigułce, który ułatwi Wam kontakty z wykładowcami i pracownikami.

 

All important information for first-year students is in this one place - Check this link regularly!

October 2rd, 2023 for 1 year daytime studensts, lectures are cancelled because of Faculty of Civil Engineering Inauguration of the academic year 2023/2024

October 3rd, 2023 for all daytime studensts, lectures are cancelled because of Cracow University of Technology Inauguration of academic year 2023/2024

 

Timetable is on our website.

The class schedule will include divisions into groups/subgroups for each type of class. The numbers of groups/subgroups can be checked on the student panel in the VIRTUAL DEAN'S OFFICE in the "groups" menu.

stationary - classes, projects, laboratories, computer laboratories, seminars, PE classes, lectures for I cycle and language courses;

on-line - lectures for II cycle.

 

Ladies and Gentlemen,

Due to the faculty inaugurations taking place on October 2 and 4, 2023 exceptionally on these days, classes will be moved from the Faculty Room to other rooms.

 Classes scheduled to be held on October 4, 2023, Wednesday,are moved from room 1/9 to room 403 in the main building of WIL (4th floor)re: time 16:15-17:45, Timber Structures

 

To get the student ID card and sign of the Pledge – which is obligatory - you can come to the Dean's Office, room 226, 2nd floor , main building:October 2, 2023 at 10:00-14.30

 

Obligatory library training will be on the MS TEAMS platform on October 2, 2023 at 2.30-3.15 pm

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzNDFlNWItMzMxNy00ZjJkLWE1YjgtMmNmZjA0YjljYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

It is mandatory to activate an Office365 account, free for PK students, especially needed for remote classes/training in MS Teams (please use page translation in your browser).

 

Obligatory training about:

- regarding the student's rights and obligations:Tuesday October 10,2023 at 4:15-5:00 pm “Działownia” building, class 1/9 

- awareness on equality and anti-discrimination:Tuesday October 10,2023 5:00-7:30 pm “Działownia” building, class 1/9

 

On the faculty website in the "FOR STUDENTS" tab you can also find detailed information for:people with disabilitiespeople in need of psychological and pedagogical support (Academic Consultation Point)(please use page translation in your browser). We also encourage you to read Student Savoir-Vivre in a nutshell, which will make it easier for you to contact lecturers and employees. Sorry, we don’t have English version so far -please use web translator.

W dniu 2 października br. uroczystą inaugurację roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Inżynierii Lądowej PK odwołane zostają w tym dniu zajęcia dydaktyczne dla studentów 1 roku studiów.

Dzień 3 października br., ze względu na odbywającą się Uczelnianą Inaugurację roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej, jest dniem wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów. 

 

October 2rd, 2023 for 1 year studensts, lectures are cancelled because of Faculty of Civil Engineering Inauguration of the academic year 2023/2024

October 3rd, 2023 for all studensts, lectures are cancelled because of Cracow University of Technology Inauguration of academic year 2023/2024

 

2 ;овтня 2023 р. на Будівельному факультеті Краківського політехнічного університету (WIL PK) відбудеться урочисте відкриття 2023/2024 навчального року. У цей день для студентів першого курсу скасовуються всі види занять.

У зв’язку з відкриттям навчального року в Краківському політехнічному університеті, для всіх студентів 3 жовтня 2023 р. буде вихідним днем

 

Sprawdzajcie ten wpis regularnie! W tym miejscu znajdą się aktualizacje informacji i linki do zapowiadanych poniżej szkoleń.

 

Podział godzin  jest już zamieszczony na stronie WIL w zakładce DLA STUDENTA – w podziale godzin podane zostaną podziały na grupy/podgrupy dla każdego rodzaju zajęć. Numery grup/podgrup można będzie sprawdzić na karcie studenta w WIRTUALNYM DZIEKANACIE w menu „grupy”.

Przypisanie studentów do grup studenckich następuje systematycznie, sprawdzajcie WIRTUALNY DZIEKANAT.
Każda grupa dziekańska posiada osobny rozkład zajęć. Poniżej znajduje się spis oznaczeń, które informują o podgrupie projektowej lub laboratoryjnej w danej grupie dziekańskiej:
GW (np. 01, 02 … itd.) - grupa wykładowa
GĆ (np. 01, 02 … itd.) - grupa ćwiczeniowa

(GP01) - pierwsza grupa projektowa, (GP02) - druga grupa projektowa itd.
(GK01) - pierwsza grupa laboratoryjno-komputerowa, (GK02) - druga grupa laboratoryjno-komputerowa itd.
(GL01) - pierwsza grupa laboratoryjna, (GL02) - druga grupa laboratoryjna itd.

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w następujący sposób:
Zdalnie – wykłady i lektoraty językowe
Stacjonarnie – ćwiczenia, projekty, laboratoria komputerowe, seminaria

 

Odbiór legitymacji studenckich i obowiązkowe podpisywanie Ślubowań przez studentów  I i II stopnia odbywać się będzie:

w  DZIEKANACIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w następujących terminach:

  • 30 września 2023 r. (sobota) godz.  9.00-13.00
  • 3 października 2023 r. (wtorek) godz.  9.00-13.00
  • 5 października 2023 r. (czwartek) godz. 9.00-13.00
  • 6 października 2023 r. (piątek) godz. 9.00-16.30
  • 7 października 2023 r. (sobota) godz. 9.00-13.00

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty za 1-szy semestr studiów najpóźniej do 14 października 2023 r. Opłaty nie można rozłożyć na raty.

 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów studiów I stopnia będzie przeprowadzone na platformie MS TEAMS w dniu 2 października 2023 r. - link tutaj.

Obowiązkowe szkolenie świadomościowe odbędzie się 2 października 2023 r.w podziale:

godz. 17.45 - 18.30 przedstawiciel Biura ds. osób z niepełnosprawnościami - link do MS TEAMS (kod zespołu: ousuk6y)

godz. 18.30 - 20.00 świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji - link do ZOOM (Identyfikator spotkania: 952 2109 4026, Kod dostępu: 946418)

 

Obowiązkowo należy aktywować konto Office365 darmowe dla studentów PK (szczególnie niezbędne dla zajęć/szkoleń zdalnych w MS Teams). 

 

Wybór lektoratu - szczegóły podamy niebawem.

Wybór przedmiotu humanistycznegoobowiązkowego - szczegóły podamy niebawem.

 

 

Na stronie wydziałowej w zakładce „DLA STUDENTA” zapoznać się można ze szczegółowymi informacjami dla.:
osób z niepełnosprawnościami
osób potrzebujących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (Akademicki Punkt Konsultacji)

Zachęcamy również do zapoznania się ze Studenckim Savoir-Vivre w pigułce, który ułatwi Wam kontakty z wykładowcami i pracownikami.