Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkole letniej organizowanej przez Russian University of Transport.

24 maja 2018 r. odbyła się Gala Bulidera 2018, podczas której wręczono nagrody m.in. w Konkursie Buildera dla Młodych Inżynierów 2017. Zgłoszono do niego liczne prace, w tym z WIL PK i .. podsumowując, mamy bardzo zdolnych studentów!

Wyróżnienia specjalne firmy Blachy Pruszyński i AEC Design otrzymały dwie prace studentów z naszego Wydziału, odpowiednio projekt „Wielokondygnacyjny parking naziemny z częścią usługową” Macieja Topolskiego, Julii Mazur, Moniki Wiecha i Norberta Jamróz oraz optymalizacja – projekt „Strop żelbetowy z wykorzystaniem technologii BIM” Weroniki Kutarby.

Do I edycji Konkursu Bulider For the Young Engineers 2017 można było zgłaszać prace w trzech kategoriach: kładka pieszo-rowerowa, strop żelbetowy i miejski garaż naziemny.

Nasi zdolni studenci zdobyli:

- I miejsce w kategorii miejski garaż naziemny:  Michał Nikiel za projekt „Garaż naziemny wielokondygnacyjny – Miejski Ogród”;

- II miejsce w kategorii miejski garaż naziemny: Maciej Topolski, Julia Mazur, Monika Wiecha i Norbert Jamróz za projekt „Wielokondygnacyjny parking naziemny z częścią usługową”;

- Wyróżnienie w kategorii miejski garaż naziemny: Grzegorz Bielecki za projekt „Garaż wielokondygnacyjny z lokalami użyteczności publicznej”.

Studenci zostali docenieni za „interesujące odpowiedzi na inżynierskie wyzwania” – jak powiedział Mecenas Gali przedstawiciel firmy Blachy Pruszyński. Zaś organizatorzy rekomendując polskim pracodawcom laureatów, życzyli im nieustającego zapału wykonywania zawodu.

Na Gali nie zabrakło Dziekana Wydziału dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, który dzięki sukcesom studentów wielokrotnie stawał na scenie.

My równie dumni, dołączamy się do gratulacji.

Galeria zdjęć

 

Studenci 6 semestru studiów stacjonarnych I stopnia oraz studenci 8 semestru i studenci oczekujący na powtórzenie 9 semestru -  studiów niestacjonarnych I stopnia, są zobowiązani do złożenia w jednostkach dyplomujących deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej, w terminie do 15 czerwca 2018 r. Wzór deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej http://antyplagiat.pk.edu.pl).

Informujemy, że Prodziekan M. Bauer będzie nieobecny przez dłuższy czas. W czasie nieobecności Prodziekana M. Bauera będą zastępować Prodziekan J. Domagała i Prodziekan D. Jasińska w godzinach swoich dyżurów.

Informujemy, że ze względu na obowiązki służbowe następuje jednorazowa zmiana dwóch terminów dyżurów Prodziekan L. Domagały Odwołane zostają dyżury w dniach 4 i 11czerwca 2018 r. (poniedziałki). W zamian za odwołane, dwa dodatkowe dyżury odbędą się 5 i 12 czerwca 2018 r. w godz. 11.00 – 12.30 (wtorki).

We would like to let you know, that the duty hours of Vice Dean L.Domagala on June 4th and 11th, 2018 (Mondays) are cancelled. Two additional duty hours wil be on June 5th and 12th, 2018 (Tuesdays) from 11.00 a.m. to 12.30 p.m.

Informujemy, że Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata,prof. PK ogłasza godziny dziekańskie w dniu 30 maja br. (środa). Odwołane zostają w tym dniu wszystkie zajęcia dydaktyczne. Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora 1 czerwca również nie ma zajęć dydaktycznych.

Dyżury Dziekana i Prodziekanów w tym czasie są odwołane. Dziekanat Wydziału jest nieczynny.

We would like to let you know, that classes on May 30th, 2018 are cancelled. Then, May 31st there is Polish Holiday - Boże Ciało, after that - June 1st, 2018 there are also no classes (according to Ordinance of the CUT Rector). Lectures start on Monday 4th of May, 2018.

Duty hours of the Dean and Vice-Deans are cancelled. Dean's Office is also closed in that time.