Informujemy, że w dniach 21.02.2018 r. - 02.03.2018 r. Dziekanat ds. studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

W dniach 6-10 lutego 2018 r. w komorze Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej został przeprowadzony unikatowy eksperyment „Oswajamy mróz”. Koordynatorem naukowym projektu jest dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK, a koordynatorem ds. współpracy i rozwoju projektu dr inż. Anna Romańska-Zapała. Organizację i przebieg eksperymentu aktywnie wspierali studenci z Koła Naukowego ECOPOWER: Magdalena Cholewa, Bartosz Kiesiewicz, Krysia Mykaj oraz Aleksandra Tylki, którym dziękujemy za wsparcie i ogromne zaangażowanie! Projekt jest kontynuacją i poszerzeniem ubiegłorocznych badań na temat zachowania się człowieka i sprzętu w skrajnie niskich temperaturach. Podczas trwającego 100 godzin eksperymentu w komorze panowała temperatura około -50 stopni Celsjusza (temperatura odczuwalna przy symulowanych podmuchach wiatru była jeszcze niższa), a ludzie i sprzęt poddawani byli wszechstronnym próbom i badaniom - medycznym, psychologicznym, technicznym. Wśród śmiałków, którzy przebywali w komorze byli m.in. Valerian Romanovski, który w ubiegłym roku ustanowił rekord Guinnessa w ciągłej jeździe na rowerze w ekstremalnie niskich temperaturach Syberii oraz Piotr Śliwiński - alpinista i podróżnik, który jest zdobywcą 7 szczytów Korony Ziemi oraz 11 razy okrążył kulę ziemską, a obecnie przygotowuje się do wejścia na Mount Everest. Podczas eksperymentu uczestnicy monitorowani byli przez zespół naukowców z różnych dziedzin, m in. inżynierów, lekarzy, biochemików, dietetyków, psychologów, fizjologów oraz trenerów przygotowania fizycznego.

Więcej informacji na stronie projektu.

Galeria zdjęć

 

We would like to let you know, that the Dean’s Office will be closed from February 20, 2018 to March 11, 2018. In that time Dean’s Office will be open only in two days:

March 1st, 2018; open hours: 7.30 am – 2.00 pm. (short break 10.00 am – 10.30 am.)

March 8th, 2018; open hours: 7.30 am – 2.00 pm. (short break 10.00 am – 10.30 am.)

BGK Nieruchomości S.A. ogłasza konkurs na modelowy dom jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus.

Głównym zadaniem w konkursie jest opracowanie koncepcji modelowego domu jednorodzinnego. Najlepsze rozwiązania zostaną zrealizowane w postaci domów prototypowych. Partnerem konkursu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przed uczestnikami konkursu postawiono zadanie zaprojektowania modelowego, przyjaznego do życia domu jednorodzinnego w czterech kategoriach: dom szeregowy, dom bliźniaczy, dom wolnostojący, dom wolnostojący w gminach wiejskich.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP ogłasza coroczny Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu. Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora należy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do dnia 21 lutego 2018 roku.