Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2019”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne dokonania lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo – badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;
  • sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa.
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.

 

W konkursie preferowane będą dokonania mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce dokonania lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2018 roku.

 

Formularze wniosków o nagrody można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl

 

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).

 

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (max. 1 strona A4).

 

Uwaga: Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród.

Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

 

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 19 20.

Informujemy, że w dniach 20 i 23 maja 2019 r. dyżury Prodziekana M. Bauera zostają odwołane.

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) ogłosiło IV edycję Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów 2019.

Konkurs ma na celu wyróżnić osoby, które w przyszłości staną się liderami branży, a także promować zawód Inżyniera Konsultanta jako bardzo różnorodną i atrakcyjną ścieżkę kariery. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy Młodzi Profesjonaliści, czyli aktywnie zawodowo osoby, które w 2019 roku nie mają ukończonego 40 roku życia. Ponieważ SIDiR otwiera się na wszystkich Młodych Profesjonalistów, warto zaznaczyć, że aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem SIDiR!

Konkurs przewidziany jest dla osób, które wniosły ciekawy wkład w projekt nad którym pracowały lub aktualnie pracują, w zakresie swojej specjalności Może to być np.:

• nowatorskie rozwiązanie w projektowaniu lub realizacji robót budowlanych, które zaowocowało poprawą parametrów wykonania projektu w zakresie czasu, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, kosztów realizacji lub utrzymania obiekt;

• zaproponowanie zmiany kolejności wykonania robót, dobranie technologii i nadzór nad realizacją, dzięki czemu projekt udało się skończyć przed czasem

• opracowanie lub zaproponowanie wyboru technologii, dzięki której projekt udało się zrealizować bezpieczniej i która w przyszłości ułatwi eksploatację obiekt;

• zaproponowanie zmiany w projekcie, która przyniosła wymierne korzyści w postaci oszczędności w utrzymania.

Nadesłane prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursową w skład której będą wchodzić wybitni polscy inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody: 1 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1 000 zł za zajęcie drugiego miejsca, 500 zł za zajęcie trzeciego miejsca. Ponadto, zdobywcy wszystkich trzech nagrodzonych miejsc będą mogli opublikować swoje prace w formie artykułu na łamach biuletynu Konsultant oraz będą mieć zapewniony darmowy wstęp na konferencję arbitrażową SIDiR w listopadzie 2019r. Wszystkie trzy nagrodzone prace będą miały zagwarantowane miejsce wśród pięciu prac, które SIDiR ma prawo zgłosić do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Young Professionals Competition 2020.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 31.10.2019 r. na adres Biura SIDiR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniach 25-26.11.2019 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Arbitrażowej organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców.

Miło Nam poinformować, iż patronem honorowym jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, patronem medialnym Portal inżynieria.com, patronem naukowym Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Więcej o Konkursie (m.in. Regulamin).

Informujemy, że rozpoczęły się przygotowania do stworzenia harmonogramu sesji letniej 2018/2019 – dla studentów studiów stacjonarnych.

Ustalenia dot. sesji letniej 18/19 należy zgłaszać do Dziekanatu w terminie do 10 czerwca 2019 r. :

Agnieszka Knap

pok. 225b

tel. 12 628 23 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

We would like to let you know, that Dean’s Office started to work on the preparation of Timetable for the Summer Exam Session of 2018/2019 academic year for full time students. Arrangements for Summer Exam Session 18/19 should be reported to the Dean's Office by June 10th, 2019:

Agnieszka Knap

room: 225b (main building , 2nd floor)

phone: 12 628 23 04

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Właśnie trwa kolejna edycja Kursu dla studentów WIL ubiegających się o Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dofinansowuje organizację kursu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Transport umożliwiającego zdobycie wiedzy potrzebnej do ubiegania się o Certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Organizatorem kursu z upoważnienia Dziekana jest prof. Wiesław Starowicz z Katedry Systemów Transportowych.

Certyfikat kompetencji zawodowych uzyskuje się po zdaniu egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na zlecenie Ministra właściwego ds. Transportu. Opłatę za egzamin i certyfikat ponoszą sami studenci. Certyfikat musi posiadać osoba zakładająca firmę przewozową lub chcąca zarządzać transportem w takiej firmie. Dla studentów ukończenie kursu i posiadanie certyfikatu to ważny element suplementu dyplomu, a później atrakcyjny element CV.

W tej edycji kursu, która rozpoczęła się w dniu 10 kwietnia 2019 r., udział bierze ok. 50 studentów. W programie kursu znajdują się przedmioty nie transportowe, z których wiedza wchodzi w zakres egzaminu (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansowe, prawo podatkowe, rachunkowość) oraz zajęcia praktyczne związane z rozwiązywanymi na egzaminie zadaniami obliczeniowymi (czas pracy kierowcy, koszty przedsiębiorstwa). Przewidywany egzamin dla tej edycji kursu to 11 maja 2019 r.

Od dwóch lat Katedra Systemów Transportowych jest wpisana na listę ośrodków szkolących w zakresie certyfikatu kompetencji zawodowych współpracujących z  Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. Katedra uzyskała możliwość obsługi systemu informatycznego Instytutu dla wprowadzania danych o kandydatach do egzaminu.

fot. Zajęcia w grupach

 

 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców ulegają zmianie kryteria przyznawania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Szczegóły podane są w rozporządzeniu.