Zasady studiowania według Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Formularz wniosku