Informujemy, iż jest już dostępny harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/18 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.), w harmonogramie sesji zimowej 2017/18 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Od momentu ogłoszenia harmonogramu, na wszelkie zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Urszula Czarska (pok. 224. tel. 12 628 23 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Trwają przygotowania do stworzenia harmonogramu sesji zimowej 2017/2018 – dla studentów studiów stacjonarnych. Przypominamy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji letniej 2017/2018 podane będą wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia. Ustalenia dot. sesji zimowej 17/18 należy zgłaszać do Dziekanatu w terminie do 17 stycznia 2018 r.:
Agnieszka Knap
pok. 225b
tel. 12 628 23 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
STUDENCI! CHCECIE MÓC ZAPLANOWAĆ WYJAZDY, ABY NIE KOLIDOWAŁY Z EGZAMINAMI?! USTALCIE TERMINY EGZAMINÓW JUŻ TERAZ! W sesji letniej 2016/2017 ponownie udostępniamy pliki, które umożliwiają „podglądanie” na bieżąco zgłaszanych terminów egzaminów i zaliczeń oraz dostępność sal w trakcie sesji.

Projekt harmonogramu

Obciążenie sal w czasie sesji

The work on the preparation of timetable for the winter session of 2017/2018 academic year is ongoing – for full time students. We also dare to remind you, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates will be listed. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s office. Arrangements for winter session 17/18 should be reported to the Dean's Office by January 17, 2018:

Agnieszka Knap
room 225b
tel. 12 628 23 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
STUDENTS! WOULD YOU LIKE TO PLAN YOUR TRIPS NOT TO COLLIDE WITH EXAMS?! SET THE EXAM DATES JUST NOW! In the winter session of 2017/2018 we will again share the files that allow you to "see" your current exam dates and end of term tests, and availability of classrooms during the session.

Proposed schedule

Classroom availability during session

Informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r., zaś poprawkowa od 10 do 16 lutego 2018 r.