Informujemy, że zimowa sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 27 stycznia do 9 lutego 2018 r., zaś poprawkowa od 10 do 16 lutego 2018 r.