Tutaj można sprawdzić harmonogram sesji 17/18 jesiennej - poprawkowej dla studentów studiów stacjonarnych.

ZMIANY ZGŁASZANE OD MOMENTU OGŁOSZENIA HARMONOGRAMU ZAZNACZONE SĄ KOLOREM NIEBIESKIM. Zmiany będą nanoszone wyłącznie w wersji on-line.

 

Dostępność sal w czasie sesji.

Od momentu ogłoszenia harmonogramu, na wszelkie zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Agnieszka Knap (pok.225, tel. 12 628 23 04, e-mail: aknap(at)pk.edu.pl).

Studentom kierunku Gospodarka przestrzenna przypominamy, że terminy egzaminów prowadzonych przez pracowników WIŚ ustalane są na WIŚ. Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji letniej 2017/2018 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

 

Timetable for Fall exam session of the academic year 17/18for the full time studies is here.
Changes submitted after publication of the timetable are marked in blue. Since publising of the timetable changes will be seen only on on-line version.
After publication of the timetable, all the changes submitted by the students have to be done in writing and accompanied by the legible signature of the lecturer. Contact person for all matters pertaining to the timetable Agnieszka Knap (room 225, tel. 12 628 23 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Students majoring in Spatial Development are reminded, that the dates of exams conducted by the employees of the Faculty of Environmental Engineering are to be set at that Faculty. We also make it known, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates are listed here. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s Office.

Informujemy, iż jest już dostępny harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2017/18 – aktualizacja z dn. 04-07-2018 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji letniej 2017/18 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Od momentu ogłoszenia harmonogramu, na wszelkie zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Urszula Czarska (pok. 224. tel. 12 628 23 05, e-mail: uczarska(at)pk.edu.pl).

Informujemy, że letnia sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie w dniach od 25 czerwca do 8 lipca 2018 r., zaś poprawkowa od 3 do 17 września 2018 r.