Informujemy, że został ogłoszony  harmonogram letniej sesji 18/19 wraz z jesienną poprawkową dla studentów studiów stacjonarnych.
ZMIANY ZGŁASZANE OD MOMENTU OGŁOSZENIA HARMONOGRAMU ZAZNACZONE SĄ KOLOREM NIEBIESKIM.
Od momentu ogłoszenia harmonogramu, na wszelkie zmiany terminów zgłaszanych przez studenta, konieczne jest dołączenie informacji o zmianie w formie pisemnej z CZYTELNYM podpisem prowadzącego. Kontakt w sprawie harmonogramu: Elżbieta Sencio, Ewelina Kuźmicka (pok.412a, tel. 12 628 23 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.) w harmonogramie sesji letniej 2018/2019 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Obciążenie sal w czasie sesji

We have the pleasure to let you know, that the Timetable for Summer Exam Session of the academic year 18/19 and Timetable of Fall (re-sit) Exam Session for the full time studies has been published.
Changes submitted after publication of the timetable are marked in blue.
After publication of the timetable, all the changes submitted by the students have to be done in writing and accompanied by the legible signature of the lecturer. Contact person for all matters pertaining to the timetable Elżbieta Sencio, Ewelina Kuźmicka (room 412a, tel. 12 628 23 03, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

We also make it known, that according to the procedure on organization and supervision of exam sessions (Enclosure no 1 to the Ordinance no 53 of the CUT Rector, dated October 1st 2013), only the reported exam dates are listed here. If the exam date or time are not listed in the timetable, this does not mean, that the exam does not take place, but only, that its date and time have not been reported to the Dean’s office.

Classroom availability during session

Informujemy, iż jest już dostępny harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19 (wraz z poprawkową) dla studentów studiów niestacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z Procedurą organizacji i nadzoru nad sesjami egzaminacyjnymi (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53 Rektora PK z dnia 1 października 2013 r.), w harmonogramie sesji letniej 2018/19 podane zostały wyłącznie zgłoszone terminy egzaminów. Brak wpisu terminu egzaminu w harmonogramie nie oznacza, że egzamin się nie odbywa, a jedynie, że do Dziekanatu nie zgłoszono terminu jego przeprowadzenia.

Kontakt w sprawie harmonogramu: dziekanat ds. studiów niestacjonarnych (pok. 224. tel. 12 628 23 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )