Konkursy i nagrody

Po raz XXX Minister Spraw Zagranicznych ogłosił Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Wnioski można zgłaszać do do dnia 31 grudnia br.

Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

·         priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;

·         stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;

·         członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;

·         polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;

·         promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;

·         prawa człowieka;

·         współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Szczegółowe informację można znaleźć na stronie ministerstwa

W dniu 18  lipca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zostały umieszczone informacje o ogłoszeniu nowej edycji  Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju:
• za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
• za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Informacje dotyczące Konkursów zawarte zostały odpowiednio:
• w Zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. In. i Roz. z 2018 r. poz. 27) oraz
• w Zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu (Dz. Urz. Min. In. i Roz. z 2018 r. poz. 28).

Wszelkie informacje dotyczące Konkursów, wraz ze wzorami obecnie obowiązujących wniosków, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odpowiednio pod adresami:
http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konkurs-prace-2018/

http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/konkurs-osiagniecia-2018/

 

 

Informujemy, że Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WIL PK ogłosił konkurs na nagrodę za najlepszą pracę dyplomowa z zakresu konstrukcji z betonu.

 

Uroczyste Rozdanie Dyplomów z Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2018

W piątek 29 czerwca w Pawilonie Konferencyjno - Wystawowym "Kotłownia" odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów z USSKN. Uroczystości przewodniczyli: Rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.

W pierwszej kolejności Prof. dr hab. inż. Janusz Magiera wręczył nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów przy Politechnice Krakowskiej. Fundacja przyznała trzy nagrody I stopnia i cztery wyróżnienia. Nagrodę I stopnia z Wydziału Inżynierii Lądowej otrzymała inż. Aleksandra Majewska - Laureatka Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2018, absolwentka I stopnia studiów na kierunku Budownictwo, członkini Studenckiego Koła Naukowego Zastosowań Informatyki, którego opiekunem jest dr Irena Jaworska. Referat laureatki pt.: Modelowanie komputerowe w programach Revit i Robot na przykładzie projektu dworca kolejowego w Zakopanem podczas tegorocznej USSKN na WIL zajął I miejsce.

Laureatom, uczestnikom, a także opiekunom z Wydziału Inżynierii Lądowej dyplomy oraz nagrody wręczał Prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek, Dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych na PK dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak oraz Pełnomocnik Dziekana WIL ds. Kół Naukowych dr inż. Aneta Nowak-Michta.

Dyplomy oraz nagrody otrzymali studenci I stopnia, za zajęcie:

  • I miejsca: Szymon TRZEBUNIAK, (III rok) za referat pt. „Porównanie wybranych technologii termoizolacji dachów skośnych,” KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek
  • II miejsca: Justyna SZAFRANIEC, (III rok) za referat pt. „Beton inaczej,” KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek
  • III miejsca: Michał FRANIK, (III rok), Mateusz ZAWŁOCKI, (III rok), za referat pt. „Ogrzewanie płaszczyznowe”, KN Organizacji Budownictwa, opiekunowie: dr inż. Jarosław Malara i mgr inż. Damian Wieczorek

oraz studenci II stopnia, za zajęcie:

  • I miejsca: inż. Aleksandra MAJEWSKA, (I rok), za referat pt. „Modelowanie komputerowe w programach Revit i Robot na przykładzie projektu dworca kolejowego w Zakopanem”, KN Zastosowań Informatyki, opiekun: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
  • II miejsca: inż. Wojciech JANKOWSKI, (II rok), inż. Szymon POGODA, (II rok), Mateusz NOWAK-GĄSOWSKI, (II rok) za referat pt. „Połączenia kolejowe Polski i Węgier w okresie międzywojennym”, KN Dróg Kolejowych, opiekun: mgr inż. Dorota Błaszkiewicz
  • III miejsca: Kinga JĘDRZEJEK, (II rok), inż. Monika ŚWIERCZEK, (II rok), Sylwia TOMCZYK, (II rok) za referat pt. „Problemy techniczne budowy obiektów w gęstej zabudowie miejskiej, w historycznych centrach miast”, KN Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, opiekun: dr inż. Teresa Seruga

Na Wydziale Inżynierii Lądowej w USSKN 2018 wzięło udział 44, spośród 256 uczestników z wszystkich Wydziałów Politechniki Krakowskiej. Wszyscy uczestnicy sesji, którzy zaprezentowali ogółem 26 posterów otrzymali podczas wręczenia nagród dyplomy, a także otrzymali od Dziekana WIL dr hab. inż. Andrzej Szaraty, prof. PK nagrody książkowe oraz gadżety WIL.

 Opracowała: Dr inż. Aneta Nowak-Michta, pełnomocnik Dziekana WIL ds. Kół Naukowych

Galeria zdjęć

Informujemy, że ruszyła 12. edycja Konkursu im. Tadeusza Tertila. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2018 r.

 

Przypominamy, że co roku Małopolska Fundacja Stypendialna prowadzi Program Stypendialny Sapere Auso . O stypendia mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia m.in. naukowe lub starać się o wygraną w Konkursie Hochtief Polska SA dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu m.in. budownictwa.