Konkursy i nagrody

Informujemy, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie organizuje kolejną 47 edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa.

Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora należy złożyć w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do 10 marca 2020 r. Do wniosku należy dołączyć dane adresowe autorów prac zgłoszonych do konkursu – w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród.

Oprócz nagród dla autorów prac dyplomowych przewidziano również wyróżnienia dla promotorów.

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i po zakończeniu prac zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidziane są w czerwcu 2020 r.

Informujemy o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac naukowych najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. Główne nagrody konkursu mają charakter finansowy i prestiżowy, gdyż pamiątkowe dyplomy wręczane są na uroczystym koncercie organizowanym w kwietniu z okazji rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich.

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej, ogłasza pierwszą edycję konkursu na studenckie opracowanie dotyczące innowacyjnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i projektowych w zrównoważonym budownictwie GreenMATBUD.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez Wydział Inżynierii Lądowej PK trzeciego zadania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt REG - region uczący się, zatytułowanego: Podnoszenie kompetencji studentów/tek kierunku budownictwo - moduł 2.

Adresatami zaproszenia do udziału w konkursie są działające na Politechnice Krakowskiej Studenckie Koła Naukowe, w których działalności pojawia się problematyka konkursowa.

Regulamin konkursu

Kapituła IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową 2019 r. (projektową, wykonawczą lub badawczą) o profilu konstrukcyjno-budowlanym organizowanego przez Pekabex BET S.A. wyłoniła Laureatów.

Są nimi absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej:

Bartłomiej Grzegorzek - w kategorii praca projektowa, temat pracy: "Projekt konstrukcji 6-kondygnacyjnego budynku biurowego z elementów betonowych prefabrykowanych" - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto. Promotor: dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK

Kinga Sup - w kategorii praca wykonawcza, temat pracy: „BIM jako modus operandi w wielobranżowym procesie projektowym: Analiza kosztowa budynku Centrum Interdyscyplinarnego BIM Politechniki Krakowskiej” - nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Zima, prof. PK

Ponadto Laureaci konkursu otrzymają propozycję płatnego, 3-miesięcznego stażu w wybranym przez siebie Dziale.