Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika - w okresie od 4 do 14 września 2017 r.

poniedziałki: 9.00-10.00

czwartki: 9.00-10.00

Dodatkowy dyżur 10.09.2017 r. (niedziela): 9.00-10.00

 

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL