Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika

wtorek 8:00 - 9:30

czwartek 8:00 - 9:30

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL