Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej ds. Praktyk Studenckich jest mgr inż. Mirosław Boryczko.

 

DYŻURY Pełnomocnika

poniedziałki 10.00 - 11.30

piątki 10.00 - 10.45

pokój 400, IV piętro budynku głównego WIL