W dnuaich 15-18 maja 2024 r. odbyło się 16th International Symposium on Human-Induced Vibrations and Seismic Influence on Structures (#HIVIB2024).

Sympozjum miało na celu zgromadzenie naukowców akademickich i specjalistów z zakresu inżynierii lądowej w celu przedstawienia i omówienia #teoretycznych i #eksperymentalnych metod analiz zagadnień dynamicznych konstrukcji inżynierskich. W sympozjum uczestniczyli również nasi studenci.

Organizatorzy przekazuję wyrazy wdzięczności sponsorom za wsparcie, które umożliwiło realizację tego przedsięwzięcia. Ich obecność i zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu sympozjum, a mowa o: ABB Ltd., Aspekt Laboratory Ltd., Dewesoft, Envibra Ltd., EC TEST Systems Ltd., ERBET Ltd., MMR Group TransComfort Ltd. oraz REKMA Ltd. Wsparciem w organizacji natomiast służyli: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski.

 

fot. J. Zych

 

The Faculty of Civil Engineering of the Cracow University of Technology kindly invites candidates from abroad to undertake second-cycle studies in English, partial or full, in the newly opened specialization Structural Design and Management in Civil Engineering.

The studies last three semesters and begin in March of every academic year.

Information on the rules of recruitment can be found on the IRO website.
 
FEEL INVITED!