W dniu 28 maja br.  dyżur Prodziekan D. Jasińskiej odbędzie się w pok.315.  
On May 28, 2024 duty hours of Vice-Dean D. Jasinska will in room 315.  

W dniu 4 czerwca 2024 r. Prodziekan D. Jasińska jest nieobecna. Zastąpi ją Prodziekan M. Tekieli. Termin zastępstwa podamy odpowiednio wcześniej.
June 4th, 2024 Vice Dean D. Jasinska is absent. Her duty hours will be taken by Vice Dean M. Tekieli. We will announce the date of this one-off change well in advance

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w dniu 29 maja i 5 czerwca 2024 r. (środy) dyżury Prodziekan A. Faron odbędą się on-line. Spotkanie on-line jest możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.  
We would like to inform you that on May 29, 2024 and June 5, 2024 (Wednesday), duty hours of the Vice-Dean A. Faron will be on-line. On-line meeting is possible after prior e-mail arrangement.
29.05.2024 i 05.06.2024 чергування заступника декана A. Фарон  переходить на онлайн чергування.Онлайн-консультація можлива лише після попередньої домовленості електронною поштою This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że za dzień 30.05. 2024 r. dyżur Prodziekan A. Lęśniak odbędzie się we wtorek 28.05.2024 w godz.: 12.00- 13.00, w pok. 211. Instead of May 30, 2024, office duty hours of Vice Dean A. Lesniak will be on Tuesday, May 28, 2024, from 12 pm till 1 pm, in room 211. Замість 30 травня чергування відбудеться у 28 травня 2024 рок (вівторок), з 12.00 до 13.00, в кім 211.

Natomiast w dniu 6 czerwca 2024 r. dyżur Prodziekan Agnieszki Leśniak jest odwołany. Spotkanie on-line jest możliwe, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym. Next, on June 6, 2024, duty hours of the Vice-Dean A. Lesniak are cancelled. On-line meeting is possible after prior e-mail arrangement. 06.06.2024 заступник декана Аґнєшка Лесняк чергувати не буде. Онлайн-консультація можлива лише після попередньої домовленості електронною поштою.

The Faculty of Civil Engineering of the Cracow University of Technology kindly invites candidates from abroad to undertake second-cycle studies in English, partial or full, in the newly opened specialization Structural Design and Management in Civil Engineering.

The studies last three semesters and begin in March of every academic year.

Information on the rules of recruitment can be found on the IRO website.
 
FEEL INVITED!