Drukuj

 

Specjalność Plan studiów i karty przedmiotów
brak specjalności syllabus.pk.edu.pl
sylwetka absolwenta studiów I stopnia

 

Specjalność Plany studiów
i karty przedmiotów
budowle - informacja i modelowanie (BIM) syllabus.pk.edu.pl
budowlane obiekty inteligentne (do 19/20)
budowle i środowisko (do 19/20)
budownictwo hydrotechniczne i geotechnika
drogi samochodowe i kolejowe (profil: drogi kolejowe)
drogi samochodowe i kolejowe (profil: drogi samochodowe)
drogi kolejowe (do 19/20)
drogi, ulice i autostrady (do 19/20)
infrastruktura transportu lotniczego (do 19/20)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: konstrukcje budowlane)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (profil: mosty i budowle podziemne)
konstrukcje budowlane i inżynierskie (do 19/20)
mechanika konstrukcji inżynierskich
mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych (do 19/20)
mosty i budowle podziemne
technologia i organizacja budownictwa
zarządzanie i marketing w budownictwie (do 19/20)
sylwetka absolwenta studiów II stopnia